Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1723/2017 η απόφαση με αριθμό 16228 με την οποία γίνεται απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.

Η απόφαση ορίζει τα απλά βήματα με τα οποία ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί την πρόθεσή τους για ίδρυση των παραπάνω δραστηριοτήτων και τις διαδικασίες μέχρι τη νομιμοποίηση της νέας δραστηριότητας αλλά και τις διαδικασίες τροποποιήσεων.

Για να λάβετε την απόφαση πατήστε εδώ.