Εκδόθηκε απόφαση με αριθμό 127846/22-11-2017 (ΦΕΚ Β' 4120/27-11-2017) που καθορίζει ότι πλέον οι επενδυτές που ολοκληρώνουν τις επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011 αντί να εισπράττουν την αναλογούσα επιχορήγηση σε 4 ετήσιες δόσεις, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, θα την εισπράττουν σε  μια και μόνο δόση όπως όριζαν αρχικά οι δύο προαναφερθέντες νόμοι.

Συγκεκριμένα η απόφαση περιγράφει την ολοκλήρωση και καταβολής της αναλογούσας επιχορήγησης ως εξής:

α. Προβλέπεται η συγχώνευση της 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης δόσης της επιχορήγησης στα επενδυτικά σχέδια των ν. 3299/2004 και 3908/2011 για τα οποία έχει εκδοθεί, ή εκδίδεται, απόφαση ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους, από όλους τους αρμόδιους φορείς.

β. Η συγχώνευση των δόσεων της ανωτέρω παραγράφου α αφορά τα επενδυτικά σχέδια των Φορέων, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης και υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης.

γ. Η συγχώνευση των δόσεων της ανωτέρω παραγράφου α’ έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων στα οποία έχουν ήδη καταβληθεί ποσά επιχορήγησης, πέραν των τριών (3) προβλεπόμενων με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας δόσεων.

Με βάση την παραπάνω απόφαση είναι προφανές ότι οι επενδυτές, με την ολοκλήρωση της επένδυσής τους, θα εισπράξουν το σύνολο της αναλογούσας επιδότησης σε μια και μόνο δόση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.