Η τράπεζα της Ελλάδας έχει εκδώσει οδηγό βάση του οποίου  οι εμπορικές τράπεζες θα πρέπει να κινηθούν για να ρυθμίσουν το σύνολο των δανείων τους που είναι σε καθυστέρηση με καθένα από τους πελάτες τους.

Μέσα στον  "κώδικα δεοντολογίας" για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα αλλά και οι υποχρεώσεις των δύο πλευρών για να φτάσουν σε μια τελική συμφωνία ή να καταλήξουν ότι δεν συμφωνούν.

Παρακάτω δίνεται ο κώδικας για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων. 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ