Από την παρουσίαση του βιβλίου του Θανάση Κατή «Από τη λάμπα πετρελαίου στη λάμπα led»