Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος που διέπει τη λειτουργία των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης με αριθμό 4541/2018

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ.