Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος  4548-18 που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία των Ανωνύμων Εταιριών.

Για το ΦΕΚ πατήστε εδώ.