Τροποποιήθηκε η διαδιακσία έκδοσης σήματος για τα επισκέψημα οινοποιεία.

Για την απόφαση πατήστε εδώ