Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ   491/19-2-2020 (τεύχος Β)   τα νέα πρότυπα καταστατικά που πρέπει να χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις στο στάδιο της ίδρυσής τους.

Για το ΦΕΚ πατήστε εδώ