Στη σελίδα αυτή επιδιώκουμε να σας παρουσιάζουμε νόμους και αποφάσεις που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τις επιχειρήσεις και επηρεάζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις.

CONSULTING1

 

 

 

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων

 

ΝΟΜΟΣ 4601 ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙΝΟΜΟΣ 4601 ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Απόφαση απλούστευσης διαδικασίων αδειοδότησης επιχειρήσεων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Νόμος 4442/16 Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας κέτρων αποθήκευσης και διανομής 

Νόμος 4442/16 Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων

Νόμος 4442/16 Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών

Νόμος 4442/16 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. 

Νόμος 4441/16 Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων, αρση εμποδίων ανταγωνισμού.

Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου

Προδιαγραφές οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων   

Αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων και μέσω ΚΕΠ 

Καθιέρωση ειδικού ηλεκτρονικού σήματος αναγνώρισης τουριστικών λεωφορείων

Προδιαγραφές εξοπλισμού κίνησης οχημάτων με υγραερίου (LPG).

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων ενοικίασης ΙΧΕ χωρίς οδηγό.

Απόφαση προδιαγραφών ορεινών καταφυγίων και σήμα λειτουργιας

Δημιουργία οικοτεχνικών εργαστηρίων αγροτικών προϊόντων από αγρότες

Ποιότητα εμφιαλωμένων νερών

Απόφαση κατάργησης άδειας λειτουργίας σε κλάδους της μεταποίησης

Πιστοποιητικά κατάταξης ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων με αστέρια και κλειδιά.

Απόφαση κατάταξης ενοικιαζώμενων δωματίων σε κλειδιά.        

NOMOΣ 4280/2014 - Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών- Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΕΕ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ 4067 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 15 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΥΘΕΡΑΙΤΩΝ

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

 ΝΟΜΟΣ 3982 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Επιχειρηματική νομολογία

 

 

 

Νόμος  4541-18. Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

Νόμος 4548-18. Περί Ανωνύμων Εταιριών. 

Νέος νόμος 4384-16 ίδρυσης και λειτουργίας αγροτικών συνεταιρισμών και οργανώσεων 

Απόφαση τρόπου επιβολής φόρου στα κρασία   

Διαδικασία κατάσχεσης από τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς το δημόσιο.

 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 60 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4235/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 

Αξιοποίηση γάλακτος ιπποειδών για ανθρώπινη κατανάλωση

ΠΡ. ΔΙΑΤ 48- ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Απόφαση για προϊόντα με προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) και την επισήμανση αμπελοοινικών προϊόντων .

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΡΤΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΗ ΥΠΟΧΤΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ- ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΕ ΕΠΕ

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Σ Κ Α Φ Η Α Ν Α Ψ Υ Χ Η Σ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΝΟΜΟΣ 4015 ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ4002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΝΟΜΟΣ 4013 ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΝΟΜΟΣ 4072 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 99 ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

  ΝΟΜΟΣ 4072 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ 4072 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ-BAKE OFF

 ΝΟΜΟΣ 4072 ΕΘΝΙΚΑ - ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 ΝΟΜΟΣ 4072 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 ΝΟΜΟΣ 4072 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 ΝΟΜΟΣ 4072 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΕ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

 ΝΟΜΟΣ 4072 ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ- ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ -ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ -ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 ΝΟΜΟΣ 4072 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2012 -ΕΣΠΑ