FOOD INDUSTRY

Οι δύο πρώτες δράσεις έχουν προκηρυχτεί. Δείτε τις αναλυτικά στα τρέχοντα προγράμματα. 

 

Μέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία, άπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Μετά την περίοδο διαβούλευσης, για το επόμενο μικρό διάστημα,  αναμένετε να προκηρυχτεί το πρόγραμμα   «Στήριξης επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία, ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».

Στόχος του, μεταξύ άλλων, είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων,  η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας και η διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών στη μεταποίηση, προκειμένου αφενός να αυξήσουν το εισόδημά τους αφετέρου να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία..

Το πρόγραμμα θα αφορά το σύνολο της χώρας και έχει τρεις διακριτές δράσεις.

ΔΡΑΣΗ 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν γεωργικό προϊόν και αφορά τους παρακάτω τομείς:

 • Κρέας - πουλερικά - κουνέλια (σφαγεία, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)
 • Γάλα (επεξεργασία γάλακτος, προϊόντα γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)
 • Αυγά (τυποποίηση συσκευασία)
 • Διάφορα Ζώα (Μέλι - Σηροτροφία - σαλιγκάρια)
 • Ζωοτροφές (παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)
 • Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά
 • Άνθη (τυποποίηση και εμπορία)
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 • Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, φρούτα και γεωργικές πρώτες ύλες)

ΔΡΑΣΗ 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό μη γεωργικό προϊόν.

Στη δράση αυτή ενισχύονται οι εξής κλάδοι:

 • Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
 • Ζυθοποιία
 • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)
 • Παραγωγή αιθέριων ελαίων
 • Μονάδες πυρηνελαιουργείων
 • Παραγωγή αποσταγμάτων οπωροκηπευτικών ή αμπελοοινικά.
 • Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής,
 • Παραγωγή, εμπορία και συσκευασία προϊόντων θρέψης φυτών,
 • Παραγωγή πυτιάς και συμπυκνωμάτων της.
 • Αξιοποίηση παραπροϊόντων.
 • Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες.
 • Επεξεργασία κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

Προϋπόθεση οι αιτούντες, για τις παραπάνω μονάδες, θα πρέπει να είναι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων που θα τα αξιοποιούν ως πρώτη ύλη.

Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν οι ίδιοι την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος, είτε να την κάνουν στο πλαίσιο του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου ώστε τουλάχιστον ένα ποσοστό του μεταποιημένου προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στο πλαίσιο της δεύτερης μεταποίησης, να παράγεται από αυτούς.

ΔΡΑΣΗ 4.2.3 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες.

Στη δράση αυτή ενισχύονται οι εξής κλάδοι:

 • Κρέας - πουλερικά - κουνέλια (παραγωγή κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών και προϊόντων με βάση το κρέας )
 • Γάλα (επεξεργασία γάλακτος, προϊόντα γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)
 • Οίνος - Αμπελουργία (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή αποσταγμάτων,
 • ποτών)
 • Οπωροκηπευτικά (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών)
 • Ζυθοποιία
 • Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων διατροφής
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά (συμπεριλαμβάνεται και η παραγωγή αιθέριων ελαίων)
 • Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)
 • Μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)
 • Επεξεργασία καπνού.

Στους ανωτέρω τομείς ενισχύονται ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων.

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στη  Δράση 4.2.1 εντάσσονται όλων των μεγεθών οι επιχειρήσεις (μικρές, μεσαίες και μεγάλες) και αναλαμβάνουν την υποχρέωση επαγγελματικής κατάρτισής τους.

Στη δράση 4.2.2 εντάσσονται μόνο  πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και

Στη δράση 4.2.3  εντάσσονται μόνο  επαγγελματίες αγρότες.

Το πρόγραμμα θα διαχειριστεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην οποία θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι προτάσεις και θα τις διαχειρίζεται μέχρι το στάδιο ολοκλήρωσης και αποπληρωμής των επενδύσεων.

Δεν εντάσσονται επιχειρήσεις

 • με τη μορφή κοινωνίας,
 • που δεν έχουν συσταθεί πριν την υποβολή της αίτησης
 • προβληματικές
 • για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προηγούμενα προγράμματα.
 • που μεταποιούν πρώτη ύλη που δεν ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης της ΕΕ ή αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο.
 • επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή αίτησης επένδυσης καθώς και επενδύσεις φυσικών προσώπων (ατομικές επιχειρήσεις - κατά κύριο επάγγελμα αγρότες) ηλικίας άνω των 60 ετών.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε όλες τις δράσεις επιδοτούνται οι παρακάτω δαπάνες:

 • Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, εξοπλισμός εργαστηρίων, ο εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης ( τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων, υπολογιστών και περιφερειακών, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας, πυρόσβεσης).
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
 • ισοθερμικών βυτίων, για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.
 • βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς διφασικού πυρήνα .
 • ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.
 • οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.ΕΚ.1069/2009 & Καν.ΕΚ.142/2011).
 • Μέσα εσωτερικής μεταφοράς (περονοφόρα, ανυψωτικά).
 • Απόκτηση πιστοποιητικών (όπως ISO, HACCP  κ.λ.π.).
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 • Δαπάνες απόκτησης ή ανάπτυξης λογισμικού και απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

ΔΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

α) Αγορά οικοπέδου.

β) Αγορά ή μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων.

γ) Εργασίες συντήρησης γενικώς.

δ) Προσωρινά έργα (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κλπ).

ε) Εργασίες πράσινου  καθώς και έργα διακόσμησης.

στ) Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας και για τρέχουσα απόσταση περάν των 200 μ.

ζ) Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.

η) Εξοπλισμός αναψυχής.

θ) Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, έπιπλα κ.λπ.)

ι) Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.

ια) Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

ιβ) Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού (ακόμα και αν πρόκειται για καινούργιο εξοπλισμό).

ιγ) Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.

ιζ) Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα.

κ) Δαπάνες που αφορούν την κατασκευή ιστοσελίδας και της δημιουργίας εντύπου διαφημιστικού υλικού της μονάδας.

Δαπάνες εργασιών που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της ημερομηνίας της υποβολής της αίτησης στήριξης, δεν είναι επιλέξιμες.

Οι γενικές δαπάνες θεωρούνται κατ' εξαίρεση επιλέξιμες και συγχρηματοδοτούνται εάν έχουν πραγματοποιηθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ακόμα και αν έχουν πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

ΟΡΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τα όρια προϋπολογισμού ορίζονται ως εξής για την κάθε δράση:

4.2.1 από 100.000  -10.000.000 €

4.2.2 από 100.000  - 5.000.000 €

4.2.3 από 50.000 - 300.000 €.  Αν έχουν υποβάλλει και στη δράση 4.2.1 μπορεί η συνολική επένδυση να είναι μέχρι 500.000 €.

Προσοχή απαιτείται αφού η όποια υπέρβαση των ορίων στην υποβολή καθιστά την αίτηση άμεσα απορριπτέα.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Για κάθε περιοχή και δράση ισχύουν επιμέρους ποσοστά. Έτσι για τη δράση 4.2.1 ισχύουν επιδοτήσεις ως ακολούθως:

1.           ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ)  επιδότηση 75%

2.           ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος και Κρήτη) έχουν επιδότηση 50%

3.           ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Αττική) έχουν επιδότηση 40%.

Τα παραπάνω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες  και όχι πάνω από το 90%,  στις δράσεις που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στη Δράσης 4.2.1.

Το ποσοστό ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.2. καθορίζεται ως εξής:

α) για έργα συνολικού προϋπολογισμού έως 300.000C η ενίσχυση χορηγείται βάσει του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis).

β) για έργα άνω των 300.000C η ενίσχυση θα είναι μεταξύ 20 και 45% ανάλογα με την περιφέρεια που υλοποιούνται τα έργα.

 Οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι πιθανόν να αλλάξουν μερικώς, αλλά όχι ουσιαστικά, στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης.

 Για την έγκαιρη και ορθή προετοιμασία των προτάσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας για ανάλυση της δράσης και διαμόρφωση πρότασης που θα λαμβάνει τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία σε συνάρτηση με τις δικές σας ανάγκες.

Γι αυτό χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας στο αριστερό της σελίδας  ή τηλεφωνήστε μας στο 2610339754.