Με βάση το σχεδιασμό του υπουργείου φαίνεται ότι πριν την άνοιξη του 2022 θα γίνουν οι πρώτες προκηρύξεις από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα αφορούν τις Μικρομεσαίες Eπιχειρήσεις.

Παράλληλα ξενικά και η διαδικασία προετοιμασίας των αντίστοιχων προκηρύξεων του ΕΣΠΑ 2021-2027 που και αυτό έχει εγκριθεί και μπορεί να αρχίσει σύντομα η υλοποίησή του.

Από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε πλέον εικόνα των προγραμμάτων που θα προκηρυχθούν αυτή την περίοδο και τα παρουσιάζουμε στη συνέχεια πολύ συνοπτικά.

Εξυπακούεται ότι όταν θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες θα επανέλθουμε ώστε η ενημέρωση να γίνεται, μέρα με τη μέρα, περισσότερο πλήρης.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις επιχειρήσεις θα φτάσει το 1,760 δις € και η ολοκλήρωση των έργων θα πρέπει να μην υπερβαίνει το 2025.

Έτσι τα προγράμματα που αναμένουμε και θα αφορούν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις θα είναι:

 

 • «Εξοικονομώ» επιχειρήσεων:

Το πρόγραμμα θα αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις κατ’ αντιστοιχία με το πρόγραμμα Εξοικονομώ που έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα για την πρώτη κατοικία.

Η προκήρυξη αναμένεται πριν το Μάιο του 2022  και τα ποσά που θα επενδυθούν θα είναι 957,5 εκατομμύρια €, από τα οποία τα 450 εκατομμύρια θα είναι επιδοτήσεις και τα υπόλοιπα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων.

Έχουν σχεδιαστεί δύο υποπρογράμματα το ένα για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και το δεύτερο για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Οι επενδύσεις που θα  είναι επιλέξιμες θα αφορούν σε:

 1. ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων με στόχο τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας,
 2. ενεργειακή αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας, με δαπάνες για νέους εξοπλισμούς παραγωγής και αλλαγές των παραγωγικών διαδικασιών με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
 3. εγκατάσταση νέων ή την αντικατάσταση παλιών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με σύγχρονο εξοπλισμό και αυτοματισμούς με στόχο και εδώ τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος των επιχειρήσεων,
 4. ηλεκτρικά οχήματα για τη διανομή των προϊόντων.

 

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜΜΕ:

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων θα γίνουν επενδύσεις της τάξης των 465 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις θα αφορούν σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και θα κατευθυνθούν σε προσδιορισμένους κλάδους αλλά και προσδιορισμένες δράσεις στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Έτσι αναμένονται δράσεις στους παρακάτω τομείς με τους αντίστοιχους στόχους:

 1. Ηλεκτρονικές πληρωμές και πωλήσεις.

Ο στόχος είναι τουλάχιστον το 30% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να πωλεί online και το 40% να προμηθεύεται online.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρήσεις κρίσιμων κλάδων της οικονομίας, όπως ο τουρισμός. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 100.000 επιχειρήσεις θα επωφεληθούν.

 1. Βιομηχανικές πλατφόρμες δεδομένων (ΙDP).

Στον τομέα αυτό  επιδιώκεται η δημιουργία υποδομών cloud από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ θα επιδοτηθεί η μετάβαση 1.000 επιχειρήσεων σε μοντέλο cloud-only.

 1. Αναβάθμιση ταμειακών μηχανών και POS.

Θα χρηματοδοτηθεί το 75% του κόστους αντικατάστασης παλαιότερων POS και ταμειακών μηχανών, ενώ θα χρηματοδοτηθεί επίσης η αγορά κινητών συσκευών και η αναβάθμιση του software για την έκδοση αποδείξεων.

 

 • Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα:

Άμεσα αναμένεται η προκήρυξη των προγραμμάτων μετασχηματισμού των επιχειρήσεων που επεξεργάζονται αγροτικά προϊόντα  (βιομηχανία τροφίμων) και καλλιεργειών.

Γι αυτόν τον τομέα θα υπάρξουν χρηματοδοτήσεις της τάξης των 520 εκατ. ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του αγροτοδιατροφικού τομέα για την πραγματοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και την γεωργία ακριβείας, έμφαση στην συγχρηματοδότηση (μέσος
όρος συγχρηματοδότησης 50%) και πρόταξη των συνεργασιών τόσο οριζόντιων (σε επίπεδο πρωτογενούς τομέα), όσο και κάθετων που αφορούν cluster που μπορούν να συνδυάζουν
επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα του πρωτογενή,  δευτερογενή και τριτογενή τομέα με στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Περιλαμβάνεται εδώ και η συμβολαιακή
γεωργία. Τα προγράμματα αφορούν μεταξύ άλλων την καινοτομία και την οικολογική επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, την
αναδιάρθρωση καλλιεργειών και την γενετική βελτίωση ζώων.

Η επένδυση στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, στην αύξηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και στην αύξηση των εξαγωγών.

Τα έργα που θα επιδοτηθούν εδώ θα είναι σχετικά μεγάλου προϋπολογισμού όπως φαίνεται και στη συνέχεια.

Τα προγράμματα θα επιδοτηθούν:

 1. Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στην επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων. Εδώ η ελάχιστη επένδυση 1 εκατ. για τις ΜμΕ με 55% επιχορήγηση και 3 εκατ. για τις μεγάλες με 40% επιχορήγηση και εκτιμώμενη συνολική επιχορήγηση 185 εκατ. ευρώ. Έμφαση θα δοθεί στον προηγμένο και ψηφιακά ελεγχόμενο βιομηχανικό εξοπλισμό, στα συστήματα ελέγχου της παραγωγής.
 2. Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα. Ελάχιστη επένδυση 2 εκατ., εκ των οποίων το 50% θα είναι επιχορήγηση. Για το πρόγραμμα θα διατεθούν 100 εκ € από το Ταμείο Ανάκαμψης.
 3. Πράσινος αγροτουρισμός. Ελάχιστη επένδυση 2 εκατ. ευρώ και συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης 50 εκατ. ευρώ.
 4. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών με εκτιμώμενο κόστος 212 εκατ. ευρώ και συμμετοχή του Ταμείου 170 εκατ. ευρώ και άρα και πολύ υψηλή επιδότηση που θα φτάνει το 80%.
 5. Γενετική βελτίωση αγροτικών ζώων με επιδότηση 15 εκατ. ευρώ.

 

 • Ανάπτυξη του τουρισμού:

Το πρόγραμμα θα διαθέσει ποσό της τάξης των 260 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις.

Δεν αφορά; Τον κλασικό τουρισμό και τις συνήθεις επενδύσεις που γνωρίζουμε αλλά αφορά ειδικέ επενδύσεις ανάπτυξης τουριστικών υποδομών.

Με βάση αυτή τη λογική θα επιδοτηθούν επενδύσεις στις παρακάτω επιμέρους δράσεις:

 1. Θα διατεθούν 130 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των τουριστικών λιμανιών σε όλη τη χώρα.
 2. Θα διατεθούν 46 εκατ. ευρώ για τον ορεινό τουρισμό,
 3. Θα επιδοτηθούν επενδύσει μέχρι 23 εκατ. ευρώ για τουρισμό υγείας και ευεξίας,
 4. Θα επιδοτηθούν επενδύσεις στον τομέα των καταδύσεις και υποθαλάσσιο τουρισμό της τάξης των 18 εκ €.
 5. Θα διατεθούν από 14 εκατ. ευρώ για αγροτουρισμό και γαστρονομία και για προσβάσιμες ακτές και τέλος
 6. Θα επιδοτηθούν επενδύσεις 15 εκατ. ευρώ για μέτρα διαχείρισης προορισμού.

 

 • Έξυπνη μεταποίηση.

Στόχος του προγράμματος θα είναι  η ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών και η αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με το πρόγραμμα αναμένεται η επιτάχυνση της αναβάθμισης του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οικονομική ενίσχυση των σχετικών επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος η βελτίωση της παραγωγικότητας και της  ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και η ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Επίσης στόχος θα είναι οι επενδύσεις σε βιομηχανικά σχήματα – clusters.

Για το πρόγραμμα θα υπάρξει επιδότηση της τάξης των 75 εκ € και το συνολικό πρόγραμμα θα είναι 150 € αφού η επιδότηση θα είναι 50%.

Δάνεια με ευνοϊκούς όρους.

Σχετικά με τα δάνεια του Ταμείου, αυτά  απευθύνονται κυρίως σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Με βάση τον προγραμματισμό αναμένεται εκταμίευση 1,5 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης με ευνοϊκούς όρους αλλά και προσδιορισμένους στόχους με βάση τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν και αξιολογηθούν.

Το επόμενο διάστημα θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες για καθένα από τα προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.