Αναμένεται νεα προκήρυξη

 

Προκηρύχτηκε το καθεστώς του νέου αναπτυξιακού νόμου που αφορά τη  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360.

Το καθεστώς έρχεται να καλύψει δραστηριότητες επιχειρήσεων που δεν έχουν καλυφθεί από τα προηγούμενα καθεστώτα.

Γι’  αυτή την περίοδο θα διατεθεί ποσό 150.000.000 € εκ των οποίων τα 75.000.000 € για φορολογική απαλλαγή και τα υπόλοιπα για όλες τις άλλες μορφές επιδότησης.

Στο καθεστώς υποβάλλονται αιτήσεις από τους παρακάτω ΚΑΔ:


ΚΑΔ            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

07.10.10       Εξόρυξη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

07.21.10       Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου

07.29.11       Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων χαλκού

07.29.12       Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων νικέλιου

07.29.13       Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων αργίλιου

07.29.14       Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων πολύτιμων μετάλλων

07.29.15       Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου

07.29.19       Εξόρυξη άλλων μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων π.δ.κ.α.

08.11.11       Εξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια

08.11.12       Εξόρυξη γρανίτη, ψαμμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)

08.91.12       Εξόρυξη άφρυκτου σιδηροπυρίτη· ακατέργαστου ή μη εξευγενισμένου θείου

08.91.19       Εξόρυξη άλλων χημικών ορυκτών και λιπασμάτων

08.93.10       Εξόρυξη αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου, άντληση θαλασσινού νερού

08.99.10       Εξόρυξη βιτούμιου και ασφάλτων εν γένει φυσικών· ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων

08.99.21       Εξόρυξη πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων (εκτός των βιομηχανικών διαμαντιών), που διαθέτονται ακατέργαστοι ή απλώς κομμένοι ή χονδρικά διαμορφωμένοι

08.99.22       Εξόρυξη και παραγωγή βιομηχανικών διαμαντιών, που διαθέτονται ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση· εξόρυξη κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων)· σμύριδας· φυσικού κορούνδιου, φυσικού γρανάτη και άλλων φυσικών λειαντικών

38.21.10       Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση

38.31.11       Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων

38.31.12       Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών

38.32.11       Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών

38.32.12       Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών

38.32.21       Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πολύτιμων μετάλλων

38.32.22       Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων

38.32.23       Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαλκού

38.32.24       Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών νικέλιου

38.32.25       Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμίνιου

38.32.29       Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μεταλλικών πρώτων υλών

38.32.31       Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού

38.32.32       Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού

38.32.33       Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού

38.32.34       Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού

38.32.35       Υπηρεσίες ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών

38.32.39       Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών

58.11.11       Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου

58.11.12       Έκδοση έντυπων βιβλίων επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου

58.11.13       Έκδοση έντυπων παιδικών βιβλίων

58.11.14       Έκδοση έντυπων λεξικών και εγκυκλοπαιδειών

58.11.15       Έκδοση έντυπων ατλάντων και άλλων βιβλίων με χάρτες

58.11.16       Έκδοση έντυπων χαρτών και υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων, σε άλλη μορφή εκτός βιβλίου

58.11.19       Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών

58.11.20       Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα

58.11.30       Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων

58.13.10       Έκδοση έντυπων εφημερίδων

58.13.20       Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων

58.14.11       Έκδοση έντυπων περιοδικών γενικού ενδιαφέροντος

58.14.12       Έκδοση έντυπων περιοδικών επιχειρηματικού, επαγγελματικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου

58.14.19       Έκδοση άλλων έντυπων περιοδικών κάθε είδους

58.14.20       Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους

58.19.11       Έκδοση έντυπων ταχυδρομικών δελταρίων, καρτών με ευχές και παρόμοιων

58.19.12       Έκδοση έντυπων εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών

58.19.13       Έκδοση έντυπων χαλκομανιών και ημερολόγιων

58.19.14       Έκδοση έντυπων ασφράγιστων γραμματόσημων, χαρτόσημων και παρόμοιων· χαρτοσημασμένου χαρτιού· επιταγών· χαρτονομισμάτων, τίτλων μετοχών, μερισμάτων ή ομολόγων και παρόμοιων έγγραφων τίτλων

58.19.15       Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών

58.19.19       Έκδοση άλλου έντυπου υλικού

59.11.11       Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών

59.12.11       Υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας ταινιών

59.12.12       Υπηρεσίες μετασχηματισμών και αναπαραγωγής πρωτοτύπων ταινιών

59.12.13       Υπηρεσίες χρωματικής διόρθωσης και ψηφιακής αποκατάστασης ταινιών

59.12.14       Υπηρεσίες οπτικών εφέ ταινιών

59.12.15       Υπηρεσίες κινούμενων σχεδίων (animation)

59.12.16       Υπηρεσίες επιγραφής, τιτλισμού και υποτιτλισμού ταινιών

59.12.17       Υπηρεσίες ακουστικής επιμέλειας και σχεδίασης ταινιών

59.12.19       Άλλες υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος

59.20.11       Υπηρεσίες ηχογράφησης

59.20.12       Υπηρεσίες ζωντανής εγγραφής ήχου

59.20.13       Παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων

59.20.31       Υπηρεσίες παραγωγής έντυπης μουσικής

59.20.32       Υπηρεσίες παραγωγής παρτιτούρων σε ηλεκτρονική μορφή

59.20.33       Υπηρεσίες παραγωγής μουσικών δίσκων, ταινιών ή άλλων εγγραφών μουσικής σε φυσικά μέσα

59.20.34       Υπηρεσίες παραγωγής άλλων δίσκων και ταινιών ήχου

60.10.20       Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων ραδιοφωνικής συχνότητας (καναλιού)

60.20.11       Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής σε απ’ ευθείας σύνδεση, εκτός συνδρομητικών

60.20.20       Παραγωγή πρωτοτύπων τηλεοπτικών εκπομπών

61.10.41       Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου

63.11.21       Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας

63.11.22       Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου

63.12.10       Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)

68.32.13       Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

86.10.13       Νοσοκομειακές υπηρεσίες αποκατάστασης

87.20.11       Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών

87.20.12       Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ενήλικες που πάσχουν από νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών

87.30.11       Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται μέσω οικοτροφείων σε ηλικιωμένους

91.01.11       Υπηρεσίες βιβλιοθηκών

Περίοδος και περιοχή υποβολής προτάσεων.

Ως  ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 9η Ιανουαρίου 2022.

Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 10η Απριλίου 2023.

Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την  οριστική υποβολή του επιχειρηματικοί τους σχεδίου.

 

Οι προτάσεις μέχρι ύψους 1.000.000 € θα υποβάλλονται και διαχειρίζονται από τις περιφέρειες της χώρας.

Οι προτάσεις μέχρι 3.000.000 €, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας – Θράκης.

Οι μεγαλύτερες επενδύσεις θα υποβάλλονται όλες  στη Διεύθυνση Ιδιωτικών στην Αθήνα ανεξάρτητα από τον τόπο υλοποίησης.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις το ελάχιστό ποσό  υποβολής κάθε πρότασης  θα είναι 1.000.000 €

Για τις Μεσαίες επιχειρήσεις οι 500.000 €.

Για τις μικρές (Έως 50 εργαζόμενους) το ποσό των  250.000 €.

Για τις πολύ μικρές (έως 10 εργαζόμενους)  100.000 € και για τους συνεταιρισμούς και τις κοινωνικές επιχειρήσεις  οι 50.000 €.

Είδος επενδύσεων.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν προτάσεις που πρέπει να έχουν ένα από  τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

α. Δημιουργία νέας μονάδας.
β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν.

δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Καμίας άλλης μορφής επένδυση δεν είναι αποδεκτή. Για παράδειγμα ο απλός εκσυγχρονισμός δεν μπορεί να υποβληθεί ως πρόταση.

Δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν.

Στο καθεστώς επιδοτούνται δαπάνες των περιφερειακών ενισχύσεων καθώς και δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

Στην πρώτη κατηγορία, των περιφερειακών ενισχύσεων επιδοτούνται:

 1. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα ή 60% για επενδυτικά σχέδια θερμοκηπίων ή 80% σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
 2. Αγορά κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων που έχουν κλείσει δύο τουλάχιστον χρόνια και εφόσον πληρούνται σειρά προϋποθέσεων. Αυτή η δαπάνη δεν αφορά τον πρωτογενή τομέα.
 3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 4. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 5. Ο εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Αυτή η δαπάνη δεν αφορά τον πρωτογενή τομέα.
 6. Παγολεκάνες (για τις μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).
 7. Η μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 8. Τα συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 9. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, αλλά ως αυτοτελής επένδυση και όχι συνδυαστικά με τις παραπάνω δαπάνες.

Στην κατηγορία των εκτός περιφερειακών ενισχύσεων οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν δαπάνες για:

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς νεοσύστατες ΜμΕ.
 2. Τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 3. Τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων που παράγονται από τρίτες επιχειρήσεις.
 4. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού τους.
 5. Δαπάνες για συμμετοχή μόνο των ΜΜΕ σε εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδος.

Με βάση την παραπάνω περιγραφή των δαπανών προκύπτει ότι οι δαπάνες παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες για αυτοκατανάλωση δεν επιδοτούνται παρά το υψηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

 

Είδη και ποσοστά ενισχύσεων.

Το καθεστώς δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιλέξουν τα παρακάτω είδη οικονομικής ενίσχυσης τους:

 1. Φορολογική απαλλαγή. Αφορά σε απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης εκτός των διανεμόμενων κερδών.
 2. Επιχορήγηση σε χρήμα σε ποσοστό της επένδυσης.
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για αγορά καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 4. Επιδότηση του κόστους των νέων θέσεων εργασίας, ως αυτοτελή επένδυση.

Το ποσοστό ενίσχυσης ποικίλοι  με βάση την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης  και το είδος της ενίσχυσης που θα επιλεγεί.

Με βάση το καθεστώς αλλά και τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να φτάνει, σε ακραίες περιπτώσεις, μέχρι το 75%.

Το ποσοστό ενίσχυσης εξαρτάται από την  περιοχή εγκατάστασης της επιχείρησης, το είδος της ενίσχυσης που επιλέγει ή και τα ειδικά καθεστώτα, σε επιμέρους περιοχές της χώρας.

Οι επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα επιδοτούνται κατά 50% των δαπανών τους.

Δικαιούχοι υποβολής πρότασης.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από
τις ακόλουθες μορφές:
α. Εμπορική εταιρεία,
β. Συνεταιρισμός,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές του υπό προϋποθέσεις.

Ίδια συμμετοχή στην επένδυση

Η ίδια συμμετοχή στην επένδυση είναι το συνολικό κόστος της επένδυσης αναιρουμένης της επιδότησης.

Υπάρχουν συνδυασμοί διαμόρφωσης της ίδιας συμμετοχής που δίνει το πρόγραμμα για να επιλέξουν οι επενδυτές αυτό που τους ταιριάζει.

Έτσι η ίδια συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί:

 1. Με αύξηση του κεφαλαίου που θα προέλθει από μετρητά των μετόχων-εταίρων.
 2. Με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον.
 3. Με την ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον.
 4. Με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή, τριετούς τουλάχιστον
  διάρκειας, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού. Η όποια μορφή δανείου δεν θα πρέπει να έχει επιδότηση στο 25% τουλάχιστον αυτού του δανείου.

Με δεδομένο ότι η μη κάλυψη της ίδιας συμμετοχής απολύτως και με βάση τους όρους του προγράμματος η αίτηση απορρίπτεται στο σύνολό της.

Γι’ αυτό θεωρείται από τα πλέον κρίσιμα σημεία στην διαμόρφωση του φακέλου της επένδυσης.

Για  περισσότερες πληροφορίες και προετοιμασία των επενδύσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας στο info@anelixi.eu