ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Προκηρύσσεται το καθεστώς Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού που αφορά επιχειρήσεις όλων των αποδεκτών από το νόμο επιχειρήσεων όλων των μεγεθών και νομικών μορφών που στόχο έχουν να ανανεώσουν ή επεκτείνουν τον παραγωγικό τους εξοπλισμό.

Στο καθεστώς εντάσσονται και υπό ίδρυση επιχειρήσεις μόνο για μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η υποβολή στο καθεστώς αυτό είναι λιγότερο απαιτητική από το καθεστώς της γενικής επιχειρηματικότητας  και οι προτάσεις θα υποβάλλονται από 25 Φεβρουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021 συνεχώς.

Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται με βάση την ημερομηνία υποβολής χωρίς αυτή να είναι συγκριτική με άλλες επιχειρήσεις.

Άρα, αν υπάρχουν ακόμη χρήματα και η επένδυση είναι καθ’ όλα σύμφωνη με το νόμο, αυτή εντάσσεται άμεσα.

Παράλληλα η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων όπου ελέγχονται μόνο τα δικαιολογητικά που έχουμε υποβάλει.

Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων υφισταμένων ή υπό σύσταση.

Στο καθεστώς αυτό ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση, συγκεκριμένα: α) καινούργιος ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένος μηχανολογικός εξοπλισμός, β) αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων.

Το αρνητικό στο καθεστώς αυτό είναι ότι προβλέπεται μόνο φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των δαπανών.

Το ποσοστό επιδότησης είναι αυτό που αφορά στην περιοχή που γίνεται η επένδυση.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης είναι τα 5.000.000 € και το ελάχιστό για ΜΜΕ είναι 100.000 €. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση) στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων.

Το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» έχει πολύ απλές διαδικασίες αξιολόγησης και εφόσον ένα επενδυτικό σχέδιο πληροί έναν μικρό αριθμό προϋποθέσεων, υπάγεται αυτόματα.

Άρα είναι σκόπιμο η υποβολή να γίνεται στην αρχή της περιόδου υποβολής των προτάσεων αφού αργότερα μπορεί να μην υπάρχουν χρήματα σε αυτό το καθεστώς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του για το έτος 2019 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Δείτε στη συνέχεια αναλυτικά το καθεστώς που αφορά τις επενδύσεις ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Με δεδομένη την πολυπλοκότητα των νέων καθεστώτων που αναπτυξιακού νόμου η συνεργασία με εξειδικευμένους και έμπειρους συμβούλους είναι απολύτως αναγκαία.

Η εταιρία μας με την πολύχρονη εμπειρία θα είναι στη διάθεσή σας για ανάλυση των καθεστώτων που ικανοποιούν τις ανάγκες σας και τη σωστή προετοιμασία και παρακολούθηση του έργου σας μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσής σας.

Γι αυτό επικοινωνήστε μαζί μας για μια πρώτη ενημέρωση.