ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Προκηρύχτηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το πρόγραμμα ενίσχυσης των δημιουργικών επιχειρήσεων με ποσοστό επιδότησης 60%.

Το πρόγραμμα θα δέχεται προτάσεις από 2 Απριλίου 2019 μέχρι 2 Δεκεμβρίου 2019.

Η κάθε πρόταση θα μπορεί να είναι από 25.000 € μέχρι 300.000 € και η περιφέρεια θα διαθέσει το ποσό των 7.800.000€ για το πρόγραμμα.

Κλάδοι επιχειρήσεων που εντάσσονται:

 1. Δημιουργική Βιοτεχνία- Βιομηχανία: Αφορά επιχειρήσεις που βασίζονται σε αυτό που σήμερα χαρακτηρίζεται ως βιομηχανικό και σχεδιαστικό Design και αξιοποίηση στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ομάδος είναι η αργυροχρυσοχοΐα το έπιπλο, o σχεδιασμός προϊόντων/υπηρεσιών/διεργασιών, η βιομηχανία ένδυσης – υπόδησης και μόδας σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας της (ΚΕΥΔ – ένδυση, υπόδηση, δέρμα, κοσμήματα κλπ).
  2. Κλάδος ψυχαγωγίας: Αποτελούν επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτήρα ως αποτέλεσμα αξιοποίησης πρωτίστως πνευματικής ιδιοκτησίας (και υπό προϋποθέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ομάδος οικονομικών κλάδων αποτελούν η βιομηχανία θεάματος και οπτικο-ακουστικών μέσων (visual arts), οι ψηφιακές βιομηχανίες ηλεκτρονικών μέσων ψυχαγωγίας, ψηφιακών παιγνίων (gaming), επαυξημένης πραγματικότητας, κοινωνικών εφαρμογών, τουριστικών και πολιτιστικών εφαρμογών, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η διαφήμιση, η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών κλπ που καθορίζουν και το περιεχόμενο των πολιτιστικών βιομηχανιών έντασης τεχνολογίας.
  3. Οι κλάδοι των εκδόσεων, τυπογραφίας και της βιβλιοδεσίας, οι οποίοι συνδυάζουν δημιουργικά χαρακτηριστικά και των δύο ανωτέρω αναφερόμενων κατηγοριών.

Τι επιδοτεί το πρόγραμμα.

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, μέχρι το 30% της συνολικής επένδυσης.
 2. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, μέχρι το 70% της συνολικής επένδυσης.
 3. Δαπάνες προσωπικού μέχρι 14.000 € ανά θέση εργασίας και μέχρι 5 θέσεις.
 4. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού.
 5. Προβολή – προώθηση – δικτύωση, μέχρι 20% της συνολικής επένδυσης.
 6. Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (μόνο για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις ή αυτές που έχουν ιδρυθεί τα δύο τελευταία χρόνια) 100% επιδότηση ενοικίων μέχρι 12.000 €.
 7. Προμήθεια αναλώσιμων, μέχρι 10% της συνολικής επένδυσης.
 8. Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή και πιστοποίησης πρωτότυπου προϊόντος/υπηρεσίας, διασφάλιση ποιότητας μέχρι το 30% του όλου έργου.

Ίδια συμμετοχή.

Το πρόγραμμα δέχεται να καλυφθεί η ίδια συμμετοχή με την εξόφληση των δαπανών στο στάδιο υλοποίησης του έργου. Έτσι οι επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να αποδείξουν ότι διαθέτουν την ίδια τους συμμετοχή στο στάδιο υποβολής της πρότασης.

Διάρκεια υλοποίησης των έργων.

Από την έγκριση της επένδυσης οι επιχειρήσεις θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να ολοκληρώσουν τα έργα τους.

Κανόνας deminimis.

Στο πρόγραμμα εφαρμόζεται ο κανόνας deminimis. Έτσι οι επιχειρήσεις που έχουν εγκεκριμένες επιδοτήσεις και από άλλα προγράμματα deminimis θα πρέπει μαζί με την επιδότηση αυτού του προγράμματος να μην υπερβαίνουν τις 200.000 για τα έτη 2017-2019.

Υποβολή προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και τελικώς κατατίθεται και φυσικός φάκελος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η οποία έχει την ευθύνη παραλαβής, αξιολόγησης, έγκρισης και παρακολούθησης υλοποίησης των έργων μέχρι την αποπληρωμή τους. Οι προτάσεις βαθμολογούνται και με βάση την βαθμολογία που επιτυγχάνουν επιδοτούνται ή όχι.

Για αναλύτικη πληροφόριση και προετοιμασία των προτάσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τους κλάδους που εντάσσονται στο πρόγραμμα.