Με βάση πρόσφατες αποφάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα λειτουργήσει ως ενδιάμεσος φορέας για μια σειρά προγραμμάτων που θα απευθύνονται προς τις ΜΜΕ των τριών νομών της.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ, θα αναλάβει την υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση των ΜμΕ και της παραγωγικής βάσης της περιοχής μας μέσα από τέσσερις στοχευμένες δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 29.000.000 €. Οι δράσεις θα είναι:

  • Καινοτομική Επιχειρηματικότητα – Επιχειρηματικότητα νέας γενιάς,
  • Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων,
  • Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση των ΜμΕ της ΠΔΕ,
  • Ανταγωνιστικότητα νεοφυών ή πολύ Μικρών επιχειρήσεων.

Παράλληλα θα ακολουθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, η προκήρυξη για τον τοπικό ενδιάμεσο φορέα, ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση των τεσσάρων επιπλέον δράσεων για την περιφέρεια που αφορούν στα προγράμματα:

  1. Eνίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του μεγέθους των μεταποιητικών επιχειρήσεων,
  2. Eνίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας,
  3. Eνίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων – επιχειρήσεις ανακύκλωσης»,
  4. Tνίσχυση των επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Δυτικής Ελλάδας.

Έτσι το επόμενο διάστημα οι τοπικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αναμένουν την προκήρυξη των 8 αυτών προγραμμάτων που θα καλύψουν σημαντικές επενδυτικές δραστηριότητες τους.

Άμεσα δε αναμένεται η προδημοσίευση της δράσης για τη Δυτική Ελλάδα «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των ΜμΕ της ΠΔΕ», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,1 εκατομμύριων ευρώ.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά υφιστάμενες ΜμΕ και στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων και πρόσθετα επιδιώκει (ως συνέχεια των προγραμμάτων «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων») να βελτιώσει και να προσαρμόσει στις τοπικές ανάγκες ένα εργαλείο ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν – ισχυροποιήσουν εταιρικές δομές και προϋποθέσεις για την διεθνοποίηση των επιχειρηματικών – παραγωγικών δραστηριοτήτων τους.

Με δεδομένη την εμπειρία μας στον τομέα του σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων αυτής της μορφής, σας καλούμε να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να αναλύσουμε τις δυνατότητες των προγραμμάτων και να προσαρμόσουμε την πολιτική της επιχείρησης σας ώστε μέσα στο 2018 να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο σειρά από τα παραπάνω προγράμματα και να πετύχει τη μερική χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτών από τα προαναφερθέντα προγράμματα.

Γι’ αυτό επικοινωνήστε μαζί μας για μια πρώτη συνάντηση στο χώρο σας για ανάλυση των αναγκών σας και προσαρμογή στα προγράμματα.