Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό».

Σύμφωνα με την απόφαση, παραγωγοί και δημιουργοί ψηφιακών παιχνιδιών, με πολιτιστικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, θα μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για νέες αυτοτελείς παραγωγές ή εργασίες μεταπαραγωγής (Post-production).
Στην ΚΥΑ αποτυπώνονται οι σχετικές διαδικασίες υπαγωγής ενός ψηφιακού παιχνιδιού στο cash rebate, προσδιορίζονται οι επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών, καθώς και η επιστροφή ποσοστού 35% των επιλέξιμων δαπανών σε διάστημα το οποίο δεν θα υπερβαίνει το εξάμηνο από την ολοκλήρωση του υπαχθέντος επενδυτικού σχεδίου.
Ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται  η 15η Απριλίου 2019. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2022.

Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου υποβάλλει στον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., Αίτηση Υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Η Αίτηση Υπαγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων

Ενδεικτικά, ως επιλέξιμες δαπάνες που δύνανται να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4487/2017, λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
– Σενάριο
– Πηγαίος Κώδικας
– Μουσική
– Δαπάνες για κτήση αδειών εκμετάλλευσης επί προϋφιστάμενων έργων
– Για δικαιώματα χρήσης εικόνων – φωνής διάσημων (ηθοποιών/ μουσικών/αθλητών κα) o Σχεδιασμός χαρακτήρων (character design).
AMOIBEΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (CREW), ΗΘΟΠΟΙΩΝ (CAST) ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αμοιβές προσωπικού, τεχνικών και ηθοποιών (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία) καθώς και του εκτελεστή παραγωγής.
Ενδεικτικά:
– Τμήμα ανάπτυξης παιχνιδιού
– Τμήμα σχεδιασμού παιχνιδιού
– Τμήμα παραγωγής παιχνιδιού
– Τμήμα Καλλιτεχνικής διεύθυνσης και σχεδιασμού
– Τμήμα μεταγλώττισης
– Τμήμα μουσικής τεχνολογίας, sound design, επανηχογράφησης διαλόγων και Ηχητικά Εφέ περιβάλλοντα χώρα (Foley)
– Ηθοποιοί, Χορευτές για motion capture
– Τμήμα τεχνικής εγκατάστασης
– Τμήμα Ειδικών Εφέ
– Τμήμα Κινουμένων Σχεδίων – Εικόνων (Animation)
– Τμήμα σχεδιασμού χαρακτήρων (animation όλων των τύπων, 3D κ.λπ.)
– Τροφοδοσία
– Eξειδικευμένες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια και στον τόπο των γυρισμάτων (playtesters, ιατροί, νοσοκόμες κ.ά.)
– Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
– Κειμενογράφοι, σεναριογράφοι, σύμβουλοι σεναρίου
– Αμοιβή Εκτελεστή Παραγωγής.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
– Έρευνα και σχεδιασμός παραγωγής
– Game Design Document
– Technical Design Document
– Αμοιβές όλων των συντελεστών (ανάπτυξη, παραγωγή, σχεδιασμός, καλλιτεχνική εκτέλεση του παιχνιδιού) (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων
και ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία)
– Άδειες χρήσης αρχειακού υλικού
– Ενοικίαση στούντιο, μηχανημάτων για ειδικά εφέ κ.ά.
– Ενοικίαση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας (δεν αφορά σε πάγιες δαπάνες)
– Testing κατά τη διάρκεια του Aplha και beta σταδίου παραγωγής (debugging, playtesters, έρευνες UX και Usability κ.τ.λ.).
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
– Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού για motion capture, rendering, 3D scanning, ηχογράφηση και εικονοληψία κ.ά.
– Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού για δοκιμές (playtesting)
– Ενοικίαση και αναλώσιμα ειδικού εξοπλισμού (VR, κινητά για δοκιμή κ.τ.λ.)
– Αναλώσιμα τεχνικής εγκατάστασης.
ΤΑΞΙΔΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
– Έξοδα μετακίνησης (ενοικίαση λεωφορείων και κάθε οχήματος αναγκαίου για τη μετακίνηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής)
– Καύσιμα, διόδια και άλλα συναφή κόστη (π.χ. πάρκινγκ)
– Εισιτήρια (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, τρένου, λεωφορείου)
– Έξοδα Διαμονής για το προσωπικό που απασχολήθηκε στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου
– Διατροφή και συναφείς υπηρεσίες (π.χ. έξοδα καντίνας γυρισμάτων κ.ά.).
ΜΟΝΤΑΖ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
– Τελική Επεξεργασία εικόνας, ήχου και μουσικής
– Δαπάνες μεταγλώττισης, υποτιτλισμού, Επανηχογράφησης διαλόγων (ADR – Automated Dialogue Replacement) και Ηχητικών Εφέ περιβάλλοντα χώρου (Foley)
– Φωτογραφικά Στιγμιότυπα
– Ενοικίαση εξοπλισμού και λογισμικού για ψηφιακά
παιχνίδια. Ενοικίαση άλλων λογισμικών και προγραμμάτων αναγκαίων για την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου (πχ Unity, Adobe Cloud Suite, Maya, 3Ds MAX, Toon Boom Harmony)
– Ειδικά εφέ
– Δαπάνες για χρήση αρχειακού υλικού.
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
– Γενικά έξοδα γραφείου συναρτώμενα με τόπο διάφορο από αυτόν της μόνιμης έδρας της επιχείρησης του Αιτούντος:
• Ενοικίαση χώρου γραφείου, επίπλων γραφείου και αποθηκευτικών χώρων
• Ενοικίαση εξοπλισμού γραφείου (τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, υπολογιστές, φωτοτυπικά μηχανήματα, και άλλα ανάλογα)
• Γραφική ύλη
• Λογαριασμοί ΔΕΚΟ και υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου
• Υπηρεσίες courier, ταχυδρομείου και τελωνείου
• Τέλη κινηματογράφησης και χρήσης για την παραγωγή

  • • Έξοδα Παραβόλων για την υπαγωγή στο καθεστώς της παρούσας
    – Δαπάνες για νομικές και λογιστικές υπηρεσίες καθώς και για υπηρεσίες συμβούλων, οι υπηρεσίες των οποίων συνδέονται αιτιωδώς είτε με την παραγωγή είτε με την
    προετοιμασία υποβολής φακέλου αίτησης υπαγωγής.
    – Δαπάνες ασφάλισης

Αναλυτικά η προκήρυξη εμφανίζεται πατώντας εδώ.