Το επόμενο διάστημα αναμένεται η προκήρυξη προγράμματος επιδότησης επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αναβάθμιση:

  • Θεατρικών Αιθουσών,
  • Κινηματογραφικών Αιθουσών (με λειτουργία πριν το 1990) και
  • Αιθουσών Τέχνης.

Το πρόγραμμα θα επιδοτεί τον εκσυγχρονισμό των χώρων, την αγορά ή αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού, δαπάνες προβολή κλπ.

Στόχος είναι η δημιουργία κατάλληλων υποδομών ώστε  οι  επιχειρήσεις να αποκτήσουν την αναγκαία βάση για να δώσουν έμφαση στη δικτύωση, την ενίσχυση των συνεργασιών και την εξωστρέφεια.

Από το πρόγραμμα αναμένεται να αναβαθμιστεί σημαντικά το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών, να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες φιλοξενίας φεστιβάλ και παράλληλων εκδηλώσεων, γεγονός που θα οδηγήσει στον πολλαπλασιασμό των διοργανώσεων αυτών και στην προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών.

Ποιοι μπορεί να ενταχθούν:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με αντίστοιχη δραστηριότητα.

Προϋπολογισμός έργων.
Για το πρόγραμμα θα διατεθεί ποσό 20.000.000 €.

Η κάθε επιχείρηση θα μπορεί να υποβάλει πρόταση από 20.000  – 400.000 €.

Η επιδότηση θα είναι της τάξης του 50%.

Ο εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης είναι μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας της φόρμα επικοινωνίας της σελίδας μας.