Νέες αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τις 20 Μαΐου 2020

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης δανείου για κεφάλαιο κίνησης μέσω του Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Τα δάνεια που θα ληφθούν από τις συνεργαζόμενες τράπεζες (Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, Συν. Τράπεζα Χανίων, Συν. Τράπεζα Ηπείρου, Συν. Τράπεζα Θεσσαλίας, Συν. Τράπεζα Καρδίτσας.) έχουν πλήρως επιδοτούμενο επιτόκιο για δύο χρόνια (100%)  εφόσον οι επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους λόγω  των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση, μακρόχρονη και ουσιαστική υποστήριξη της χρηματοδοτικής ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία. Τα δάνεια θα χορηγούνται άμεσα από συνεργαζόμενες τράπεζες κατόπιν αξιολόγησης.

Το επιτόκιο των δανείων επιδοτείται κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια από το  Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Βασικό κριτήριο για την λήψη της επιδότησης επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα δύο αυτά έτη.

Το ύψος κάθε δανείου διαμορφώνεται ως εξής:

  •  Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης  ή
  •  Έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις χρηματοδοτείται με επιδοτούμενο επιτόκιο, έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ για να υποβάλλουν αίτηση.

Για την υποβολή αιτήματος χρησιμοποιείται ο δικτυακός τόπος  http://www.ependyseis.gr  στον οποίο επιλέγουν την τράπεζα στην οποία θα υποβάλουν το αίτημα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του προγράμματος, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας πατώντας εδώ.