ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 

 

Στο αρχείου που θα βρείτε παρακάτω έχει γίνει προσπάθεια να κωδικοποιηθεί ο ισχύον αναπτυξιακός νόμος, 4399/2016, με βάση τις μέχρι τώρα τροποποιήσεις του (τελευταία τροποποίηση ο νόμος 4664/2020).

Η κωδικοποίηση έχει γίνει ανεπίσημα και το κείμενο αυτό δεν μπορεί να υποκαταστήσει και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ισχύ των επίσημων κειμένων.

Είναι όμως ένα σημαντικό εργαλεία για να μπορούν άμεσα να γνωρίζουν οι υποψήφιοι επενδυτές τι ισχύσει σήμερα και ποιες αλλαγές έχουν επέλθει από τον αρχικό νόμο μέχρι 14/2/2020).

Για να δείτε το κωδικοποιημένο κείμενο πατήστε εδώ.