ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκηρύσσει πρόγραμμα ύψους 30.000.000 € που αφορά όλη τη χώρα και έχει σαν στόχο την ενίσχυση επιχειρήσεων για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που δεν καταλήγουν σε γεωργικό προϊόν πάλι.

Σαν τέτοια χαρακτηρίζονται τα παρακάτω τελικά προϊόντα.

 1. Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος.
 2. Ζυθοποιία.
 3. Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα).
 4. Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων.
 5. Μονάδες πυρηνελαιουργείων.
 6. Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης (τσίπουρο κλπ).
 7. Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας).
 8. Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών.
 9. Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.
 10. Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών τροφίμων.
 11. Παραγωγή βαμβακιού και λοιπές κλωστικές ίνες.
 12. Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

Έτσι το πρόγραμμα επιδοτεί την  ίδρυση και εκσυγχρονισμό, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων  όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων με επιμέρους προϋποθέσεις.

Επίσης στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση γεωργικού προϊόντος σε μη γεωργικό αρκεί να δραστηριοποιούνται ή να επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην αρχική  μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη για να παράγουν μη γεωργικά προϊόντα (πχ παραγωγή κριθαριού που μπορεί να επεξεργαστεί για παραγωγή βύνης και στη συνέχεια παραγωγή μπύρας, που είναι μη γεωργικό προϊόν).

Στην περίπτωση αυτή αν η επιχείρηση  δεν διαθέτουν ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, μπορεί να ζητήσει, στην αίτηση που θα υποβάλει και επιδότηση γι αυτή τη δραστηριότητα ώστε τουλάχιστον ένα ποσοστό της  πρώτης ύλης για το τελικό προϊόν να προέρχεται από δική της παραγωγή.

Στην κατηγορία της επένδυσης που σχετίζεται με την πρώτη μεταποίηση εντάσσονται οι παρακάτω παραγωγικές δραστηριότητες που ας σημειωθεί ότι αυτοτελώς εντάσσονται και στη δράση 4.2.1 που βρίσκεται σε ισχύ σήμερα και μέχρι το τέλος Αυγούστου:

 1. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
 2. Γάλα.
 3. Αυγά.
 4. Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
 5. Ζωοτροφές.
 6. Δημητριακά.
 7. Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
 8. Οίνος.
 9. Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
 10. Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
 11. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
 12. Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
 13. Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο,     από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Στις περιπτώσεις αυτές όμως  ισχύουν τα παρακάτω:

 • Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.
 • Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος.
 • Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.
 • Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα.
 • Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών δεν επιτρέπεται αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/ 26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ.
 • Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ- ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Οι ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων έχουν οριστεί το διάστημα από 13/07/2017 έως 12/10/2017 με δυνατότητα οριστικοποίησης από 20/07/2017.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και θα ακολουθήσει η υποβολή φυσικού φακέλου στις υπηρεσίες υποδοχής.

Το ποσοστό επιδότησης ποικίλει ανάλογα με την περιοχή και είναι μεταξύ 20 και 50% με τη Δυτική Ελλάδα να έχει επιδότηση 50% για τις μικρές επιχειρήσεις.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι :

 • Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.
 • Αγορά γης μέχρι το 10 της όλης επένδυσης.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή δρόμων εντός του οικοπέδου.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, εξοπλισμός εργαστηρίων, ο εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης ( τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων, υπολογιστών και περιφερειακών, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας, πυρόσβεσης).
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
 • ισοθερμικών βυτίων, για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.
 • βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς διφασικού πυρήνα .
 • ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.
 • οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.ΕΚ.1069/2009 & Καν.ΕΚ.142/2011).
 • Μέσα εσωτερικής μεταφοράς (περονοφόρα, ανυψωτικά).
 • Απόκτηση πιστοποιητικών (όπως ISO, HACCP  κ.λ.π.).
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 • Δαπάνες απόκτησης ή ανάπτυξης λογισμικού και απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

ΔΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Αγορά ή μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων.
 • Εργασίες συντήρησης γενικώς.
 • Προσωρινά έργα (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κλπ).
 • Εργασίες πράσινου  καθώς και έργα διακόσμησης.
 • Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας και για τρέχουσα απόσταση περάν των 200 μ.
 • Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.
 • Εξοπλισμός αναψυχής.
 • Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, έπιπλα κ.λπ.)
 • Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
 • Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού (ακόμα και αν πρόκειται για καινούργιο εξοπλισμό).
 • Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
 • Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα.
 • Δαπάνες που αφορούν την κατασκευή ιστοσελίδας και της δημιουργίας εντύπου διαφημιστικού υλικού της μονάδας.
 • Δαπάνες εργασιών που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της ημερομηνίας της υποβολής της αίτησης στήριξης, δεν είναι επιλέξιμες.

Οι γενικές δαπάνες θεωρούνται κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες και συγχρηματοδοτούνται εάν έχουν πραγματοποιηθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ακόμα και αν έχουν πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

 

ΟΡΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τα όρια προϋπολογισμού ορίζονται για την  δράση 4.2.2 από 600.000  -3.000.000 €.

Προσοχή απαιτείται αφού η όποια υπέρβαση των ορίων στην υποβολή καθιστά την αίτηση άμεσα απορριπτέα.

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι επενδυτές στο στάδιο υποβολής των προτάσεων θα πρέπει να δηλώσουν ότι έχουν το 50% των χρημάτων τα οποία θα κληθούν να αποδείξουν στο στάδιο που θα έχει προεπιλεγεί η πρότασή τους. Η ιδιωτική συμμετοχή του 50% μπορεί να περιέχει και δανεισμό.

Για την έγκαιρη και ορθή προετοιμασία των προτάσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας για ανάλυση της δράσης και διαμόρφωση πρότασης που θα λαμβάνει τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία σε συνάρτηση με τις δικές σας ανάγκες.

Γι αυτό χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας στο αριστερό της σελίδας  ή τηλεφωνήστε μας στο 2610339754.