Με βάση αρχικές πληροφορίες του υπουργείου τουρισμού αναμένεται, το επόμενο διάστημα προκήρυξη ενός νέου προγράμματος που θα διαφέρει από τα τρέχοντα αφού σε αυτό θα μπορούν να γίνουν και ολοκληρώσεις ημιτελών μονάδων λόγω της κρίσης.

 

Σύμφωνα με το υπουργείο, η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχείρησαν και πληρωμή δαπανών προσωπικού.

 

Σημαντική παράμετρος του νέου προγράμματος θα είναι η δυνατότητα να επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

Βασικός στόχος όμως θα είναι η δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

 

Δικαιούχοι του νέου προγράμματος:

Το πρόγραμμα θα αφορά νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις στις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων όπως:

ü Ξενοδοχεία διαφόρων μορφών και κατηγοριών,

ü Τουριστικά καταλύματα,

ü ενοικιαζόμενα δωμάτια,

ü camping,

ü θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών,

ü υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ,

ü υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων

ü υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων,

ü ταξιδιωτικά πρακτορεία,

ü οργάνωση συνεδρίων και

ü οργάνωση εμπορικών εκθέσεων κτλ.

 

Επίσης επιλέξιμες θα είναι και οι επιχειρήσεις καταλυμάτων που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί η νέα επιχείρηση λόγω της οικονομικής κρίσης.

 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός:

Το κόστος του κάθε επενδυτικού σχεδίου θα είναι μεταξύ 80.000 € ‐ 400.000 €  και η επιδότηση θα είναι  40% σε όλη τη χώρα και αυτή θα φτάνει το 50% στην περίπτωση που σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται δαπάνη μισθολογικού κόστους.

ΟΙ κύριες δαπάνες που θα επιδοτούνται θα είναι :

ü κτιριακά και περιβάλλον χώρος,

ü μηχανήματα και εξοπλισμός,

ü ξενοδοχειακός εξοπλισμός όλων των κατηγοριών,

ü εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας,

ü υπολογιστικά συστήματα και περιφερειακά τους,

ü λογισμικό και μηχανογραφικά συστήματα,

ü δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας,

ü δαπάνες προβολής – προώθησης – διαφήμισης –

ü δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις και

ü δαπάνες προσωπικού.

Με την επίσημη δημοσιοποίηση του προγράμματος θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες.

 

Μπορείτε όμως να επικοινωνείτε μαζί μας για αρχικές πληροφορίες και σχεδιασμό της επένδυσής σας επιλέγοντας τη φόρμα επικοινωνίας στο πλάι της σελίδας.