Στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης δίνεται παράταση υλοποίησης όλων των επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων  3299/2004 και 3908/2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 λόγω των δύσκολων συνθηκών υλοποίησης   που έχουν προκύψει από την πανδημία.

Όλες οι παραπάνω επενδύσεις θα έπρεπε να ολοκληρωθούν, με τις παρατάσεις που έχουν λάβει, στις 31 Δεκεμβρίου 2021.