ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΪΟΥ 2018

Προκηρύχθηκε και είναι σε ισχύ το νέο και αναμενόμενο από καιρό πρόγραμμα για ίδρυση νέων τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών δραστηριοτήτων.

Επισημαίνεται από την αρχή ότι το νέο πρόγραμμα αφορά σε ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και δεν αφορά τους εκσυγχρονισμούς των υπαρχουσών επιχειρήσεων.

 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο πρόγραμμα  αφορά όλη τη χώρα με ίδια ποσοστα επιδότησης  και εντάσσονται :

 1. Τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν από 7.11.2017 και μετά.
 2. Επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών υποδομών που έχουν ιδρυθεί μέχρι 7.11.2017 και παράλληλα:
  1. Έχουν ήδη έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
  2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει ακόμη αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα και έχει μηδενικό κύκλο εργασιών μέχρι σήμερα.
  3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια- σήμα λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος στον ΕΟΤ.
  4. Οι υποψήφιοι επενδυτές διαθέτουν άδεια δόμησης για το προς επιδότηση τουριστικό κατάλυμα.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να είναι μεταξύ 25.000 και 400.000€. Η επιδότηση θα είναι για όλη τη χώρα 45 % εφόσον δεν προσληφθεί προσωπικό και 50 % εφόσον υπάρξει πρόσληψη νέου προσωπικού τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας στο τέλος του πρώτου χρόνου μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σε αντίθεση με τα μέχρι τώρα προγράμματα στο νέο ο επενδυτής θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει, με την υποβολή της πρότασης, την εξασφάλισης της σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% της επένδυσης του.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής μπορεί να χρησιμοποιηθούν ίδια κεφάλαια ή και δάνειο αλλά θα πρέπει να έχει έγκριση με την υποβολή της πρότασης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η υποβολή τα ων προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά καθώς ηλεκτρονική θα είναι και η υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης και θα γίνεται από 18 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι 15 ΜΑΪΟΥ 2018.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ

 1. Ξενοδοχεία : τριών αστέρων και πάνω και από 10-50 κλίνες. η υπέρβαση των κλινών μπορεί να γίνει αλλά δεν επιδοτείται.
 2. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων.
  1. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) τριών αστέρων και άνω
 3. Ξενώνες φιλοξενίας νέων
 4. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με τουλάχιστον τρεις κατοικίες.
 5. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και όχι κάτω από 10 κλίνες.
 6. Τουριστικά γραφεία με βάση το άρθρο 1 του ν. 393/1976.
 7. Γραφεία ολικής ενοικιάσης αυτοκινήτων.
 8. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.
 9. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών που έχουν στην κυριότητα, ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
 10. Ναυλομεσιτικά γραφεία επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
 11. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • Αθλητικός Τουρισμός:
  1. ΘΑΛΑΣΣΑ (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γκολφ, μίνι γκολφ, (θαλάσσιο σκι, αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση κλπ αθλήματα),
  2. ΛΙΜΝΕΣ ΠΟΤΑΜΙΑ δράσεις όπως canoe kayak, rafting κλπ
  3. ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ με δράσεις όπως ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισμός, αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών και δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κλπ.
 • Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός των ανωτέρων επιδοτουνται και δράσεις όπως κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής.
 • Τουρισμός υπαίθρου:
  1. φυσιολατρικός τουρισμός
  2. τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια),
  3. περιπατητικός τουρισμός (περιπατητικά μονοπάτια υπαίθρου),
  4. περιηγητικός τουρισμός στην ύπαιθρο.
 • Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα, πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κλπ.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ
1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος 80%
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος 100%
3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό και μέχρι 12.000€.
4. Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις μέχρι 15.000€
5 Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου. μέχρι 40.000 €
6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 10.000€
7. Μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000€
8. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 4.000 €

 

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες κτιριακών και εξοπλισμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50% του όλου έργου.

Επίσης στον τομέα των κτιριακών η άδεια οικοδομής πρέπει να έχει εκδοθεί στους πρώτους δώδεκα μήνες από την έγκριση του έργου και το οικόπεδο να ανήκει στην επιχείρηση ή να έχει ενοικιαστεί για 12 χρόνια.

Στον τομέα του εξοπλισμού είναι επιλέξιμος ο εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης (π.χ. προμήθεια αυτοκινήτων, σκαφών  θαλάσσης και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση, ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού π.χ. canoe kayak, ιστιοσανίδα, εξοπλισμός αναρρίχησης, jet-ski, aqua scooter).

Στις δαπάνες προστασίας περιβάλλοντος είναι δεκτές δαπάνες που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος και την προστασία του περιβάλλοντος. Όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση Α.Π.Ε., απαιτείται:
– να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις τόσο για την υλοποίηση όσο και για τη λειτουργία της εγκατάστασης Α.Π.Ε.

– η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει αποδεδειγμένα να εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης.

– η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης και δεν αποφέρει οικονομικό όφελος.

Στον τομέα των πιστοποιήσεων δεκτές γίνονται δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία για την πιστοποίηση, καθώς και στη λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών από διαπιστευμένο ή άλλον αρμόδιο φορέα. Το κόστος για τη προετοιμασία και λήψη εκάστου πιστοποιητικού δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 3.000€.

Στον τομέα της προβολής και εκθέσεων επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και στην προώθηση της υπηρεσίας/του τουριστικού προϊόντος της, υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Επιτρέπεται η συμμετοχή σε εκθέσεις μόνο ως εκθέτης. Η συμμετοχή πρέπει να αφορά, είτε στην προώθηση υπαρχόντων τουριστικών υπηρεσιών/προϊόντων της επιχείρησης σε νέες αγορές, είτε στην προώθηση νέων τουριστικών υπηρεσιών/προϊόντων σε δεδομένες για την επιχείρηση – εκθέτη αγορές.
 • Στην περίπτωση συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στην  Ελλάδα, το συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, διαμονή, μετακίνηση, μεταφορά υλικών κλπ), δεν θα υπερβαίνει τις 3.000/έκθεση.
 • Στην περίπτωση συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στο Εξωτερικό το συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, διαμονή, μετακίνηση, μεταφορά υλικών κλπ) δεν θα υπερβαίνει τις 6.000/έκθεση.
 • Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες.

Το κόστος για τη δημιουργία ιστοσελίδας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 2.500 €. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να εξυπηρετεί την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Στον τομέα των μεταφορικών μέσων γίνονται δεκτές δαπάνες εφόσον :

 1. Το μεταφορικό μέσο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης.
 2. Το μεταφορικό μέσο να είναι είτε επαγγελματικής χρήσης είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.

iii. Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικών μέσων θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986.

Τέλος η δαπάνη σύνταξης της επενδυτικής πρότασης και η παρακολούθηση του έργου μπορεί να έχει προϋπολογισμό μέχρι 4.000 €.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων θα είναι 30 μήνες από την έγκριση του προγράμματος.

Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα έχει σημαντική πολυπλοκότητα και μεγάλο αριθμό περιορισμών και στην ουσία αφορά ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων, είναι σκόπιμο να έχετε μια πρώτη επαφή μαζί μας να εξετάσουμε αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής ώστε να καταλήξουμε ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα.

Έτσι θα αποφύγετε περιττό κόπο και χάσιμο χρόνου.

Γι αυτό επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας να κάνουμε την αρχική διάγνωση.