Το επόμενο διάστημα και μέχρι τέλος του χρόνου,  αναμένεται να προκηρυχτεί πρόγραμμα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ που θα απευθύνεται σε επιλεγμένους κλάδους επιχειρήσεων και θα αφορά στην ενεργειακή τους αναβάθμιση με στόχους τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αλλά και τη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Τα ποσά θα αφορούν σε 100 εκ € για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών και 100 εκ € για τον κλάδο Τουρισμού.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και θα αφορά:

 1. τις επιχειρήσεις του Εμπορίου και Υπηρεσιών.

Αυτές οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις με προϋπολογισμό μέχρι και 100.000 €.

 1. Τις επιχειρήσεις του Τουρισμού. Εδώ το ύψος των επενδύσεων θα φτάνει τις 500.000 € και η δυναμικότητα της του κάθε ξενοδοχείου θα πρέπει να είναι έως 100 κλίνες.
 2. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι μικρές και μεσαίες μέχρι 250 εργαζόμενους.
 3. Η επιδότηση θα είναι 50% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Όλες οι επιχειρήσεις θα κληθούν να ολοκληρώσουν τα έργα που θα εγκριθούν σε διάστημα 18 μηνών από την έγκρισή τους.

ΤΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ

Το πρόγραμμα θα ενισχύει τις παρακάτω ενεργειακές επενδύσεις:

 1. την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με παρεμβάσεις σε αυτά που θα αφορούν το κέλυφος του κτιρίου, τις εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, την αναβάθμιση των συστημάτων ψύξης και θέρμανσης, την αναβάθμιση ή χρήση νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας, την αναβάθμιση φωτισμού και όποιες άλλες παρεμβάσεις μπορούν να δημιουργήσουν εξοικονόμηση ενέργειας.
 2. την εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού με στόχο τον έλεγχο των καταναλώσεων.

Με βάση τα παραπάνω οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν θα αφορούν:

 1. Σε ενεργειακή αναβάθμισης κτιρίου με θερμομόνωση, αντικατάσταση θυρών και παραθύρων με ενεργειακά, εγκαταστάσεις συστημάτων σκίασης (τέντες πέργκολες κλπ),
 2. Σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης φωτισμού (εσωτερικού και εξωτερικού) με χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης (LED), με εγκατάσταση αυτοματισμών για τη σύνδεση τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών παρουσίας και απουσίας δραστηριότητας στο χώρο κλπ.
 3. Σε αντικατάσταση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης με νέας τεχνολογίας και χρήση αντλιών θερμότητας, μόνωσης σωληνώσεων διανομής κλπ.
 4. Σε αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.
 5. Σε επεμβάσεις σε συστήματα θέρμανσης. Θα ενισχυθεί η αντικατάσταση των κλασικών συστημάτων με αντλίες θερμότητας και μόνωσης των δικτύων.
 6. Σε εγκαταστάσεις συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα ενισχυθούν επενδύσεις σε ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και η γεωθερμία.
 7. Σε επεμβάσεις σε συστήματα αερισμού και εξαερισμού των χώρων με νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν συστήματα ανάκτησης της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από inverters.
 8. Σε επεμβάσεις σε με συστήματα ζεστού νερού χρήσης με αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας.
 9. Σε εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο καθώς και σε συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα κληθούν να αποδείξουν, με την ολοκλήρωση του έργου ότι έχουν πετύχει:

 1. Τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CO) τουλάχιστον 35%,
 2. Την εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 35% και
 3. Την αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας κατά τρεις τουλάχιστον ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την κατάσταση της επιχείρησης πριν την παρέμβαση του προγράμματος. Η απόδειξη θα πιστοποιείται από τις δύο ενεργειακές μετρήσεις που θα γίνονται πριν και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Ο οδηγός του προγράμματος βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης και σύντομα θα εκδοθεί ο οριστικός οδηγός και τότε θα παρουσιάσουμε  όλες του τις λεπτομέρειες.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το σχεδιασμό της επένδυσής σας επικοινωνήστε μαζί μας.