Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ προκήρυξε το πρόγραμμα LEADER που αφορά σε επενδύσεις από ιδιωτικούς φορείς, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα αφορά τις περιοχές του δήμου Μεσολογγίου, του Δήμου Ναυπάκτου και της  τοπικής Κοινότητας Αστακού.

Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό και θα δέχεται προτάσεις από 7 Μαΐου 2019 μέχρι και 30 Αυγούστου 2019.

Το τοπικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά δράσεων που αφορούν την μεταποίηση, τον τουρισμό και τις υπηρεσίες.

Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση των επιμέρους δράσεων ώστε οι υποψήφιοι επενδυτές να γνωρίζουν σε ποιες δράσεις μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις.

Συμβουλή μας όμως είναι, όταν αποφασίσουν ότι θα υποβάλλουν  πρόταση στο πρόγραμμα, να επιλέξουν έμπειρο σύμβουλο και μαζί του να σχεδιάσουν την επένδυση δεδομένου ότι τα προγράμματα Leader  έχουν γίνει πολύπλοκα και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση για την υποβολή των προτάσεων.

Το πρόγραμμα επιδοτεί από 50-65% τα έργα που θα εγκριθούν.

Τομείς που μπορούν να γίνουν επενδύσεις είναι:

 1. Στην μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη μη γεωργικών προϊόντων (διατίθεται ποσό 325.000 €).

Στην κατηγορία αυτή μπορεί να γίνουν επενδύσεις σε:

 • Επεξεργασία καπνού και παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
 • Ζυθοποιία
 • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)
 • Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
 • Μονάδες πυρηνελαιουργείων
 • Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης
 • Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής
 • Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
 • Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής
 • Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής
 • Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών

Στην κατηγορία αυτή οι επενδύσεις μπορεί να είναι μέχρι 600.000 €.

 1. Στη μεταποίηση, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν (διατίθεται ποσό 1.000.000 €).

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επενδύσεις στους τομείς επεξεργασίας:

 • κρέατος
 • φρούτων, λαχανικών , χυμών φρούτων, πατάτας,
 • λαχανικών,
 • κομποστών, μαρμελάδων,
 • σταφίδας, αποξηραμένων φρούτων,
 • ζωικών λιπών,
 • ελαιών όλων των φυτών,
 • γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων,
 • ρυζιών, σιτηρών,
 • αφεψημάτων και ζάχαρης,
 • αυγών,
 • κρασιών και βύνης.

 

 1. Επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού (διατίθεται ποσό 1.000.000 €).

Επενδύσεις σε:

 • μονάδες διανυκτέρευσης (ξενοδοχεία, καταλύματα, camping),
 • μονάδες εστίασης – αναψυχής,
 • τουριστικά γραφεία,
 • επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού (θαλάσσιου, βουνού, περιπατητικού κλπ).
 1. Επενδύσεις στη βιοτεχνία, χειροτεχνία και παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση τροφίμων αλλά και το λιανικό εμπόριο (διατίθεται ποσό 250.000 €).

Στην κατηγορία αυτή, που όμως έχει πολύ μικρό προϋπολογισμό εντάσσονται επενδύσεις όπως:

 • Εξορύξεις ορυκτών,
 • Αρτοποιία
 • Έτοιμα γεύματα,
 • Αναψυκτικά ποτά
 • Το σύνολό των υπολοίπων κλάδων της μεταποίησης
 • Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο οχημάτων και ανταλλακτικών και
 • Το λιανικό εμπόριο γενικότερα.
 1. Επενδύσεις σε παιδικούς σταθμούς, χώρους αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ (διατίθεται ποσό 100.000 €).

 

Ιδιωτική συμμετοχή

Οι επενδυτές καλούνται να αποδείξουν την ίδια τους συμμετοχή είτε με χρήματα που διαθέτουν είτε με εγκρίσεις δανείων.

Υπάρχει δυνατότητα να υποβληθεί δήλωση περί του τρόπου κάλυψης, χωρίς να εμφανίζονται τα ποσά, αλλά τότε η πρόταση, στο κριτήριο αυτό, δεν βαθμολογείται.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων

Η ολοκλήρωση των επενδύσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα  θα πρέπει να γίνει μέχρι το πολύ τρία χρόνια από την ένταξη των έργων, με δυνατότητα μικρής παράτασης.

Δικαιούχοι υποβολής πρότασης

Δικαιούχοι είναι  μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σε επιμέρους δράσεις οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (πολυλειτουργικά αγροκτήματα και οικοτεχνίες αγροτικών προϊόντων κλπ).

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των επενδύσεων.

Σε κάθε κατηγορία επένδυσης ισχύουν επιμέρους κριτήρια τα οποία βαθμολογούνται και η πρόταση με βάσει αυτά λαμβάνει την τελική της βαθμολογία.

Στο στάδιο της προετοιμασίας της πρότασης θα πρέπει αυτά να λαμβάνονται υπόψη ώστε η πρόταση να φτάσει να λάβει τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία.

Επίσης σε επιμέρους δράσεις υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού της πρότασης αν δεν τηρηθούν. Γι αυτό και θεωρούμε ότι ο έμπειρος σύμβουλος είναι αναγκαίος για την υποβολή της πρότασης και γι αυτό άλλωστε και το πρόγραμμα επιδοτεί τη δαπάνη του συμβούλου.

 

Επιλέξιμες δαπάνες στο πρόγραμμα.

Οι επιλέξιμες δαπάνες  γενικώς και για όλα τα προγράμματα είναι :

 1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών καθώς και το κόστος αγοράς οικοπέδου υπό προϋποθέσεις και μέχρι το 10% του κόστους του όλου έργου.
 2. Αγορά εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη λειτουργίας της επένδυσης καθώς και εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων.
 3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
  i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης. Το ύψος της δαπάνης, για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του έργου.
  ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς, που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης. Δεν είναι επιλέξιμα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ή πελατών, εκτός αν σε επιμέρους υποδράσεις περιγράφεται διαφορετικά.
 4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.
 5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής
  προστασίας εγκαταστάσεων.
 7. Γενικές δαπάνες, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για
  συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα,
  συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων
  ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών
  σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα
  αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε
  εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης.
 10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, όπως ενδεικτικά
  ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνία κλπ, εντός των ορίων του
  οικοπέδου.
 11. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της
  κοινωνικής ασφάλισης εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του, σε περίπτωση
  αυτεπιστασίας.
 12. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, είναι επιλέξιμος, κατά το μέρος που δεν είναι
  ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το ΦΠΑ.

Στις επιμέρους δράσεις υπάρχουν περιορισμοί ή και επιπλέον δαπάνες που πρέπει οι επενδυτές να δουν και να τις επιλέξουν αναλόγως.

Για πληροφορίες και προετοιμασία των προτάσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας.