ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

 

Αναμένεται ο δεύτερος κύκλος του προγράμματοςενίσχυσης υπαρχουσών αλλά και υπό ίδρυση μεταποιητικών επιχειρήσεων που επιδοτεί μεποσοστό από 35- 45% επενδύσεις από 50-400.000 €.

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια και σε μορφή φυσικού φακέλου στα υποκαταστήματα του φορέα των επιμελητηρίων.

Ο χρόνος υλοποίησης των προτάσεων θα είναι 18 μήνες με παράταση 6 μηνών και εφόσον έχει γίνει το 50% του έργου. Η ίδια συμμετοχή των επενδυτών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% του όλου έργου. Μετά την έγκριση μπορεί να εκταμιευτεί το 50% της επιδότησης με ισόποση εγγυητική επιστολή.

Το πρόγραμμαεπιδοτεί επιχειρήσεις για:

• Την παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων .

• Την αύξηση της εξωστρέφειας και του εξαγωγικού προσανατολισμού των.

• Τις επιχειρήσεις που εργάζονται υπεργολαβικά.

• Την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.

• Τη διαφοροποίηση της παραγωγικής των βάσης με νέες παραγωγές ή επεκτάσεις σε νέους τομείς.

• Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή δραστηριοτήτων ανακύκλωσης ή αξιοποίησης απορριμμάτων, παραπροϊόντων άλλων επιχειρήσεων κλπ.

• Την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία για παραγωγή νέων προϊόντων, διαφοροποιημένων προϊόντων ή προϊόντων με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

• Την ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας των επιχειρήσεων με συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού.

• Την ενσωμάτωση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και εξοπλισμού προστασίας του περιβάλλοντος και υγιεινής των εργαζομένων.

• Τη μετεγκατάσταση της επιχείρησης σε οργανωμένη βιομηχανική η βιοτεχνική ζώνη.

• Την ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων (S/W & H/W), εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου κτλ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις είναι:

• οιπαλιές μεταποιητικές επιχειρήσεις(που έχουν ιδρυθεί μέχρι την 31-12-2007) και δεν εμφανίζουν κατά την τελευταία τριετία ζημιές (μέσο υπόλοιπο προ φόρων και αποσβέσεων).

• οινέες επιχειρήσεις(ίδρυση μετά την 1-1-2008 μέχρι σήμερα) και

• οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις (start-up επιχειρήσεις). Αυτές μπορούν να ιδρυθούν από γεννηθέντες πριν το 1982 και θα δραστηριοποιηθούν σε ένα από τους κλάδους της μεταποίησης όπως περιγράφονται στον οδηγό του προγράμματος.

Με βάση τον κανονισμό του προγράμματος και για να έχουν δυνατότητα να επιλεγούν οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καλύπτουν τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν (εξωστρέφεια, καινοτομία, πράσινες επενδύσεις κλπ). Σε αντίθετη περίπτωση η βαθμολογία των θα είναι πολύ χαμηλή και δεν θα είναι επιλέξιμες στο πρόγραμμα.

Έτσι ο σχεδιασμός της επένδυσης αλλά και η αξιολόγηση της πριν την υποβολή της πρότασης απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και έμπειρους συμβούλους στον τομέα αυτό. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που το πρόγραμμα επιδοτεί το κόστος χρήσης συμβούλου μέχρι το ποσό των 4.000 €.

ΤΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

• Δαπάνες για την ανέγερση, επέκταση, διαμόρφωση κτιρίων και χώρων , μέχρι το 20% της επένδυσης. Κατασκευές κτιρίων αφορούν κυρίως μικροεπεκτάσεις ή κατασκευές εντός ΒΙΠΕ.

• Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού και δαπάνες (μέχρι 100%) και για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (μόνο για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις) μέχρι 15%. Προσοχή δεν γίνονται δεκτές δαπάνες leasing.

• Αγορά τεχνογνωσίας μέχρι 10% του έργου.

• Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού- εργαζομένων σε μειονεκτική θέση μέχρι 60.000 €. Επιδοτούνται δαπάνες μισθοδοσίας για την απασχόληση επί 12 το πολύ μήνες εργαζομένων ατόμων με αναπηρία σε νέες θέσεις εργασίας, που προκύπτουν από τη χρήση του νέου εξοπλισμού. Οι δαπάνες αυτές αποτελούν μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου. Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για κάθε νέα πρόσθετη ετήσια θέση ανέρχεται σε 10.000€. Το ανώτατο όριο επιλέξιμων δαπανών αυτής της μορφής ανέρχεται σε 60.000€.

• Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων σε ΒΕ.ΠΕ.

• Εκπόνηση μελετών και ερευνών μέχρι 10.000 €.

• Μελέτη και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, δοκιμών κ.α.) μέχρι 10.000 €.

• Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις για πρώτη φορά.

• Δαπάνες σύνδεσης – Συμμετοχή σε e-marketpalces.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια και σε μορφή φυσικού φακέλου στα υποκαταστήματα του φορέα των επιμελητηρίων σε ημερομηνίες που θα οριστούν.

Ο χρόνος υλοποίησης των προτάσεων θα είναι 18 μήνες με παράταση 6 μηνών και εφόσον έχει γίνει το 50% του έργου.

Η ίδια συμμετοχή των επενδυτών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% του όλου έργου.

Μετά την έγκριση μπορεί να εκταμιευτεί το 50% της επιδότησης με ισόποση εγγυητική επιστολή.

Για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης είναι αναγκαίο η έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παραγωγή παγωτών

Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ, τσαγιού, αφεψημάτων, βοτάνων

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων εκτός ξιδιού και υποκατάστατων ξιδιού

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους

Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών

Παραγωγή μπέικιγκ πάουντερ

Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

Ζυθοποιία

Παραγωγή αναψυκτικών• παραγωγή εμφιαλωμένων νερών

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών*

Κατασκευή ειδών ένδυσης*

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών*

Βιομηχανία ξύλου

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού

Κατασκευή επίπλων

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

Υπηρεσίες παροχής πάγου

Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού

Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα

Επεξεργασία λυμάτων*

Ανάκτηση Υλικών*

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων*

Αποθήκευση

Εκδοτικές δραστηριότητες

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων (μόνο οι υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων)*

Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων ολοκληρωμένων μηχανικών και ηλεκτρονικών συστημάτων

Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων

Από το σύνολο των παραπάνω δραστηριοτήτων όσες είναι σημειωμένες με αστερίσκο αφορούν τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Επίσης από τον πίνακα προκύπτει ότι μπορούν να ενταχθούν και επιχειρήσεις εκτός των αυστηρά μεταποιητικών αλλά και κάποιες που παρέχουν υπηρεσίες στη μεταποίηση.

Για πληροφορίες  επικοινωνήστε μαζί μας.