Το Υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΔΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

Στόχος είναι το πρόγραμμα να ξεκινήσεις μέσα στους επόμενους μήνες.

Το πρόγραμμα έχει κατ’ αρχάς ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 180 εκατ. Ευρώ. Γίνεται προσπάθεια ποσό 90 εκατ. ευρώ να διατεθούν εντός του 2020 και τα υπόλοιπα στο 2023. Με βάση το σχεδιασμό θα αφορούν στην ενίσχυση περίπου τις 100.000 για την ψηφιακή αναβάθμιση τους.

Οι επενδύσεις που θα επιδοτηθούν θα στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης καθώς και εφαρμογές κυβερνοασφάλειας.

Παράλληλα την προηγούμενη εβδομάδα εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και το έργο για τις Βιομηχανικές Πλατφόρμες Δεδομένων, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, με τις πιστώσεις για φέτος να προϋπολογίζονται στα 50 εκατ. ευρώ.

Από το έργο αυτό προβλέπεται η χρηματοδότηση της ανάπτυξης υπηρεσιών που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο τη λειτουργία υποδομών και υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Cloud Infrastructure & Services) και την υποστήριξη των επιχειρήσεων για την αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών CloudOnly.

Για την επιτυχή υλοποίηση  των παραπάνω έργων σχεδιάζεται η κατάλληλη υποδομή ώστε οι υποβολές των προτάσεων και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης να είναι απλές, κατανοητές και πλήρως αυτοματοποιημένες, που θα διασφαλίζουν ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης παρέμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες το επόμενο διάστημα και όταν θα έχουμε επίσημες ανακοινώσεις από το υπουργείο.