Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ και θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του.

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο να καλύψει βασικές  ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανάλογα με την σημερινή τους ψηφιακή στάθμη και τις μελλοντικές τους ανάγκες. Για να καλύψει όλες τις επιχειρήσεις προκηρύσσονται τρεις δράσεις αντί ενός συνολικού προγράμματος.

Οι δράσεις έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά αλλά αφορούν διαφορετικές ομάδες αναγκών των επιχειρήσεων.

Έτσι η κάθε επιχείρηση θα πρέπει, σε συνεργασία με το σύμβουλό της αλλά και την εταιρία που την υποστηρίζει στον τομέα της μηχανοργάνωσης της, να σχεδιάσει τα έργα της για την επόμενη περίοδο και με βάση αυτά να αποφασιστεί σε ποια από τις τρεις δράσεις θα υποβάλλει την πρότασή της.

Ας σημειωθεί ότι κάθε επιχείρηση μόνο μια πρόταση κα μόνο σε μία δράση θα  μπορεί να υποβάλει.

Το πρόγραμμα θα δέχεται προτάσεις από το μεσημέρι της 23 Φεβρουαρίου 2023 και μέχρι την εξάντληση των κονδυλίων του που φτάνουν συνολικά τα 300.000.000 € σε επιδοτήσεις.

Το συνολικό πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σχεδόν σε όλους τους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας (αγροτικός, εξορυκτικός, μεταποίηση, εμπόριο όλων των κατηγοριών, υπηρεσίες κλπ).Υπάρχουν και σημαντικές εξαιρέσεις και γι αυτό οι επιχειρήσεις πριν από όλα να δουν αν ικανοποιούν αυτό το κριτήριο με βάση τους ΚΑΔ τους.
 • Αφορά επιχειρήσεις που είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες και μέχρι 250 εργαζόμενους σε κάποιες περιπτώσεις να επιχειρήσεις franchise.

Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των τριών δράσεων:

 1. Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.

Είναι η πρώτη δράση και θα αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη λειτουργία τους.

Έτσι η δράση στοχεύει, αυτές οι επιχειρήσεις¸ να καλύψουν τις βασικές τους ελλείψεις σε εφαρμογές πληροφορικής, προγράμματα και εφαρμογές αλλά και τον αναγκαίο εξοπλισμό πληροφορικής.

Γι αυτά τα επενδυτικά σχέδια οι προϋπολογισμοί θα είναι  από 18.000€ και 30.000€ και το ποσοστό επιδότησης 50%.

Η δαπάνη γι αυτή τη δράση θα είναι 90.000.000 € για όλη την περίοδο.

Οι επενδύσεις αυτές ακολουθούν τον κανόνα de minimis.

Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις που απασχολούν 3 και πάνω εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Στη δράση του βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού οι δαπάνες αφορούν σε:

 1. Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου. Φορητοί ή σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πολυμηχανήματα, αναγνώστες barcode και εκτυπωτές ένδειξης barcode, εξοπλισμός servers κλπ και μπορεί αυτή η κατηγορία να είναι μέχρι 100% του έργου.
 2. Δαπάνες καλωδιώσεων δικτύου μέχρι 20% του έργου.
 3. Προμήθεια εφαρμογών γραφείου, ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης, μέχρι 100% του έργου.
 4. Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης όπως ERP, εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, εφαρμογές διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και μισθοδοσίας, μέχρι 15% του έργου.
 5. Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών, μέχρι 30% του έργου.
 6. Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, μέχρι 20% του έργου.
 7. Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία» (πχ “SaaS”, “CaaS”), μέχρι 15% του έργου.
 8. Έμμεσες δαπάνες, 7% επί του συνόλου του έργου.
 9. Δαπάνη παρακολούθησης επένδυσης μέχρι 10% του έργου.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι 9 μήνες.

Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει να σχεδιαστεί το έργο της κάθε επιχείρησης.

 

 1. Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.

Όπως  το υποδηλώνει  και ο τίτλος, η δράση θα αφορά  επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη επέκταση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις στην πληροφορική και τους αυτοματισμούς, με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.  Εδώ ο προϋπολογισμός θα είναι μεταξύ 50.000€ και 650.000€ με επιδότηση 50% και η συνολική δαπάνη για το έργο θα είναι 150.000.000 €.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση σε αυτό το καθεστώς θα πρέπει:

 • Να είχε τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον 5 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης (5 ΕΜΕ).
 • Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου να μην υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας και
 • Να συγκεντρώνει το 80% της βαθμολογίας στα παρακάτω κριτήρια που προκύπτουν από τις μέχρι τώρα υπάρχουσες υποδομές πληροφορικής:
 1. Εφαρμογές ψηφιακής ασφάλειας, προστασία χρηστών και συσκευών από ιούς ή διαχείριση τείχους προστασίας ή διακομιστής μεσολάβησης (VPN).
 2. Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων και παρουσιάσεων, email και ημερολογίου.
 3. Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών για πελάτες ή προμηθευτές.
 4. Σύνδεση σε δίκτυα UFBB/SFBB και εξοπλισμός ενσύρματου ή εξοπλισμός ασύρματου δικτύου.
 5. Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) με δυνατότητες παραγγελιοληψίας και ελέγχου διαθεσιμότητας σε πραγματικό χρόνο και ηλεκτρονικής πληρωμής.

 

Στη δράση Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός οι δαπάνες διαφέρουν από την πρώτη δράση αφου αφορούν και σε σύγχρονο παραγωγικό εξοπλισμό και είναι:

 1. Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών.
 2. Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης.
 3. Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο.
 4. Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου. Όλες οι παραπάνω δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του έργο.
 5. Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών και των διαδικασιών διοίκησης μέχρι το 50% του έργου.
 6. Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής. Στην κατηγορία αυτή που μπορεί να αντιστοιχεί μέχρι το 50% της δαπάνης του έργου περιλαμβάνονται όλων των ειδών οι αυτοματισμοί που αφορούν σε όλες τις φάσεις λειτουργίας της επιχείρησης. Κυρίως οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, αλλά και επιχειρήσεις των άλλων κλάδων,  μπορούν να επενδύσουν στην αυτοματοποίηση όλων τους των λειτουργιών, από το φωτισμό και τη θέρμανση μέχρι το σύνολο των παραγωγικών τους διαδικασιών.
 7. Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων μέχρι το 20% του όλου έργου. Και εδώ περιλαμβάνονται εφαρμογές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data), εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας και δεκάδες άλλων ειδών εφαρμογές αυτοματοποιήσεων.
 8. Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής. Η κατηγορία αυτή είναι υποχρεωτική και μπορεί να περιέχει δαπάνες από 30-100% που αφορούν σε ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός ελέγχου τους, εξοπλισμός RTLS – Real Time Locating System, 3D printers, 3D scanners, ψηφιακά ελεγχόμενα mixers/ blenders, συστήματα επαυξημένης / εικονικής πραγματικότητας, ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεκάδες άλλων κατηγοριών σύγχρονος εξοπλισμός.
 9. Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι 5% του έργου και όχι πάνω από 15.000 €.
 • Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων μέχρι το 20% του έργου.

Η επιχείρηση θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει την ίδια της συμμετοχή στην επένδυση.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι 15 μήνες από την έγκρισή του.

Είναι προφανές ότι η στόχευση σε αυτή την κατηγορία είναι διαφορετική από την πρώτη και μπορεί να καλύψει εκτός της πληροφορικής και όλη την αυτοματοποίηση της κάθε μονάδας.

Επίσης η Αττική και το Νότιο Αιγαίο έχουν πολύ χαμηλότερη επιδότηση που αρχίζει από 25-40% του έργου.

 

 

 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ.

Η δράση αυτή θα αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε πολλές από τις λειτουργίες τους και τώρα υλοποιούν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Γι αυτό και οι προϋπολογισμοί θα είναι μεταξύ 200.000€ έως και 1.200.000€ για κάθε πρόταση. Και εδώ το ποσοστό επιδότησης θα είναι έως 50% με την Αττική και το Νότιο Αιγαίο να έχουν χαμηλότερα ποσοστά.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την έγκριση του.

Για το πρόγραμμα έχει διατεθεί ποσό 60.000.000 € για όλη τη διάρκεια του.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση σε αυτό το καθεστώς θα πρέπει:

 • Να είχε τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον 9 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.
 • ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου να μην υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας και
 • να συγκεντρώνει το 70% της βαθμολογίας στα παρακάτω κριτήρια που προκύπτουν από τις μέχρι τώρα υπάρχουσες υποδομές πληροφορικής:
 1. Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) ή Εφαρμογές διαχείρισης πελατών (CRM) ή Εφαρμογές διαχείρισης αποθέματος και αποθήκης (WMS), με στάθμιση 30% .
 2. Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων (Electronic Data Interchange) μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) ή με πελάτες (B2C), με στάθμιση 30%.
 3. Λογισμικό αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων και αντιγράφων ασφαλείας (backup), σε μορφή υπολογιστικό νέφος (cloud) ή τοπικών εξυπηρετητών (hosts servers), με στάθμιση 15%.
 4. Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας για την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων (Business Intelligence και Data Analytics), με στάθμιση 25%.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες για Ψηφιακό Μετασχηματισμό Αιχμής.

Οι  επιχειρήσεις μπορούν να επενδύσουν στις παρακάτω κατηγορίες δαπανών.

 1. Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής, όπως περιεγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα και μέχρι το 30% του έργου.
 2. Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής. Η κατηγορία αυτή είναι υποχρεωτική και μπορεί να περιέχει δαπάνες από 30-100% που αφορούν σε ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός ελέγχου τους, εξοπλισμός RTLS – Real Time Locating System, 3D printers, 3D scanners, ψηφιακά ελεγχόμενα mixers/ blenders, συστήματα επαυξημένης / εικονικής πραγματικότητας, ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα για την παραγωγή εξοπλισμού και δεκάδες άλλων κατηγοριών σύγχρονος εξοπλισμός.
 3. Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών και των διαδικασιών διοίκησης μέχρι το 30% του έργου.
 4. Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων μέχρι το 30% του όλου έργου. Και εδώ περιλαμβάνονται εφαρμογές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data), εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας και δεκάδες άλλων ειδών εφαρμογές αυτοματοποιήσεων.
 5. Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι 5% του έργου και όχι πάνω από 15.000 €.
 6. Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων μέχρι το 20% του έργου.

Η επιχείρηση και εδώ θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει την ίδια της συμμετοχή στην επένδυση.

Για περισσότερες πληροφορίες και σχεδιασμό των προτάσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας.

Η πολύχρονη εμπειρία μας θα βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας και να αποκτήσετε τον αναγκαίο εξοπλισμό και συστήματα που θα βελτιώσουν την επιχείρηση σας στα νέα τεχνολογικά δεδομένα.