Με βάση δημοσίευμα του epixeiro.gr, μέσα στο Νοέμβριο, αναμένεται η προκήρυξη του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»​, για να καλύψει βασικές  ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανάλογα με την σημερινή τους ψηφιακή στάθμη. Για να καλύψει όλες τις επιχειρήσεις σχεδιάζεται να υπάρχουν τρεις διαφορετικές δράσεις.

  1. Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ. Θα είναι η πρώτη δράση και θα αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη λειτουργία τους. Έτσι η δράση θα στοχεύει, αυτές οι επιχειρήσεις¸ να καλύψουν τις βασικές τους ελλείψεις σε εφαρμογές πληροφορικής (προγράμματα κλπ) και τον αναγκαίο εξοπλισμό. Γι αυτά τα επενδυτικά σχέδια οι προϋπολογισμοί θα είναι  από 18.000€ και 30.000€ και το ποσοστό επιδότησης 50%.
  2. Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ. Όπως  το υποδηλώνει  και ο τίτλος, η δράση θα αφορά  επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη επέκταση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες πληροφορικής και επικοινωνιών με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.  Εδώ ο προϋπολογισμός θα είναι μεταξύ 50.000€ και 650.000€ με επιδότηση 50%.
  3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ. Η δράση θα αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε πολλές από τις δραστηριότητες-λειτουργίες τους και τώρα επενδύουν και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.  Γι’ αυτό και οι προϋπολογισμοί θα είναι μεταξύ 200.000€ έως και 1.200.000€. Και εδώ το ποσοστό επιδότησης θα είναι έως 50%.

Με βάση τον προετοιμαζόμενο κανονισμό κάθε επιχείρηση θα μπορεί να υποβάλει πρόταση σε μία και μόνο από τις δράσεις.

Επιλέξιμες Δαπάνες για τις τρεις δράσεις.

Αναμένεται να μπορούν οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στις παρακάτω κατηγορίες δαπανών.

  1. Εξοπλισμός. Θα αφορά σε προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, κ.λπ.
  2. Λογισμικό. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επενδύσουν σε αγορά σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κ.λπ.), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής, κ.λπ.
  3. Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση. Οι δαπάνες στην κατηγορία αυτή θα μπορεί να περιλαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που έχουν αγοραστεί.

Με την έκδοση της απόφασης θα γίνει ανάλυση του προγράμματος και από τώρα, θα είμαστε στη διάθεση των επιχειρήσεων για παραπέρα ανάλυση των δυνατοτήτων του προγράμματος.