Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώσε και σύντομα θα προκηρύξει το γνωστό από παλιότερες προκηρύξεις πρόγραμμα αγροτουρισμού για τις ορεινές περιοχές της χώρας Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές σε όλους τους νομούς της χώρας, κυρίως ορεινές και μειονεκτικές, που μπορούν να φιλοξενήσουν ιδιωτικές επενδύσεις στον αγροτικό τομέα (Ολοκληρωμένες Περιοχές Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου – ΟΠΑΑΧ).

Το πρόγραμμα είναι ίδιας μορφής και λογικής με τα κατά τόπους προγράμματα Leader.

Το πρόγραμμα θα επιδοτεί με ποσοστά από 35% έως 60% τη δημιουργία αγροτουριστικών καταλυμάτων και ταβερνών επίσης θα επιδοτεί αγροτικές μονάδες για την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων από τοπικές πρώτες ύλες.

Με την προκήρυξη του προγράμματος, άμεσα, οι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους και για ένα διάστημα περίπου δύο μηνών. Πιθανόν η ημερομηνία να λήγει στα μέσα Απριλίου.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί από το πρόγραμμα θα είναι 65.000.000 €.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές σε όλους τους νομούς της χώρας, κυρίως ορεινές και μειονεκτικές, που μπορούν να φιλοξενήσουν ιδιωτικές επενδύσεις στον αγροτικό τομέα (Ολοκληρωμένες Περιοχές Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου – ΟΠΑΑΧ).

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να δουν επακριβώς τις περιοχές, μέσα σε κάθε νομό, που καλύπτει το πρόγραμμα και να σχεδιάσουν τις επενδύσεις τους αυστηρά μέσα σε αυτές.

Κατά κανόνα περιοχές που είναι στο Leader δεν θα είναι στο νέο πρόγραμμα.

Οι τουριστικές επενδύσεις θα μπορεί να είναι αγροτουριστικά καταλύματα και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες με περιορισμένο αριθμό κλινών (μέχρι 40).

Στον τομέα της παραγωγής τροφίμων θα έχουμε επενδύσεις στην παραγωγή παραδοσιακών τοπικών προϊόντων αλλά και άλλων προϊόντων από τοπικές όμως πρώτες ύλες (ζυμαρικά, αποστάγματα κ.λπ.).

Σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων, εκτός των ιδρύσεων, θα υπάρχει πρόβλεψη και για εκσυγχρονισμούς των υπαρχουσών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Οι επενδύσεις μπορούν να γίνουν τόσο από κατ’ επάγγελμα αγρότες όσο και από ιδιώτες, κατοίκους και μη της περιοχής που το πρόγραμμα υλοποιείται.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων θα έχουν και οι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Νέοι Γεωργοί.

Οι επιχειρήσεις της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων θα επιδοτούνται για:

  • ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους,
  • βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους,
  • δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων.

Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης, που μπορούν να υλοποιήσουν επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων.

Το μέγιστο ύψος των προαναφερόμενων επενδύσεων θα ανέρχεται έως 300.000 €,ενώ για όσες υπάγονται στην κατηγορία «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων», το κόστος δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 €.

Στον τουριστικό τομέα επιδοτείται η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της τουριστικής υποδομής.

Και εδώ δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης που μπορούν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου, στον τουριστικό τομέα, θα φτάνει μέχρι 600.000 € για ορισμένες υποδομές, ενώ για τις υπόλοιπες δράσεις (ιδρύσεις, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων) θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €.

Με την προκήρυξη του προγράμματος θα επανέλθουμε με αναλυτικές πληροφορίες.

Θα είμαστε στη διάθεση σας για τις λεπτομέρειες του προγράμματος και την προετοιμασία των προτάσεων σας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήματα συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.