ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δημοσιεύτηκε ο νόμος για τη δημιουργία και λειτουργία    ενεργειακών κοινοτήτων.  Η Ενεργειακή Περισσότερα