Η παρουσίαση του βιβλίου μου “Από τη λάμπα πετρελαίου στη Λάμπα LED” από τον Παναγιώτη Περισσότερα