ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Λίγα Λόγια

Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της στον τομέα της συμβουλευτικής, της προετοιμασίας επενδυτικών προτάσεων και επιχειρηματικών σχεδίων, της οργάνωσης επιχειρήσεων για την παραπέρα ανάπτυξη τους, την καθοδήγηση σε οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα, επιτρέπει στην επιχείρηση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις-πελάτες της.

service2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε

  • Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση επιχειρήσεων, επενδυτών και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  • Συγγραφή επιχειρηματικών σχεδίων και τεχνικών δελτίων χρηματοδοτούμενων έργων.
  • Παρακολούθηση υλοποίησης και εκταμίευσης των έργων που αναλαμβάνουμε.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για υποβολή σε χρηματοδοτικούς οργανισμούς.
  • Εκτίμηση καταλληλότητας χώρων εγκατάστασης επιχειρήσεων.
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

01

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

02

ΑΝΑΛΥΣΗ

03

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

04

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ