Η ΑΧΑΙΑ ΑΕ έχει προκηρύξει δράση του προγράμματος LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 1.240.000 €.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Αλιείς που διαθέτουν σκάφος αλιευτικό και τις ανάλογες άδεις.
 • Μη αλιείς φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και υπό σύσταση εταιρίας.

Η περιοχές που μπορούν να γίνουν οι επενδύσεις είναι οι δημοτικές ενότητας: Αιγείρας, Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Ερινέου, Συμπολιτείας, Δύμης, Λαρισσού, Μόβρης, Βραχνείκων, Παραλίας και Ρίου.

Σε κανένα άλλο σημείο του νομού δεν μπορούν να γίνουν έργα από το πρόγραμμα.

Η επιδότηση των έργων ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού που θα εγκριθεί.

Η υποβολή προτάσεων θα γίνεται μέχρι το μεσημέρι της 15ης Δεκεμβρίου 2021.

Έργα που μπορούν να υποβληθούν από αλιείς.

Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης  συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, μόνο για δράσεις αλιευτικού τουρισμού. Με προϋπολογισμό από 2.000 έως 50.000 €.

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, λιανικό εμπόριο ιχθυηρών. Με επενδύσεις από 10.000 έως 400.000 €. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού από αλιείς (σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία) και ειδικότερα (σύμφωνα με το Ν.4582/2018) την παροχή υπηρεσιών «συνδεδεμένων με την αλιεία, τη σπογγαλιεία, και τις σχετικές με αυτές πρακτικές και τεχνικές προς τους επισκέπτες-τουρίστες, οι οποίοι συνδυάζουν τις διακοπές τους με τις παρεχόμενες στο υγρό στοιχείο αλιευτικές δραστηριότητες, με σκοπό την ψυχαγωγία μέσω της αλιείας, την απόκτηση βιωματικών εμπειριών, τη γνωριμία με τις τοπικές παραδόσεις, τα τοπικά έθιμα και την τοπική γαστρονομία, τη διάδοση της αλιευτικής κουλτούρας και την οικονομική τόνωση του κοινωνικού ιστού σε τοπικό επίπεδο». Σε κάθε περίπτωση, οι παρεχόμενες – εκ μέρους των δικαιούχων – υπηρεσίες της παρούσας κατηγορίας ενεργειών θα συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις διενέργειας αλιευτικού τουρισμού.

Οι δύο παραπάνω κατηγορίες έχουν ποσό της τάξης των  150.000 € σαφώς πολύ μικρός προϋπολογισμός για όλα τα έργα αυτής της μορφής.

Έργα από αλιείς και μη αλιείς.

Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με προϋπολογισμό από 10.000 έως 400.000 €.Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

 1. Επιχειρήσεις διανυκτέρευσης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Θα δοθεί έμφαση στην αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών για τη διαφοροποίηση / εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. εστίαση με χρήση αλιευτικών προϊόντων, θαλάσσιες δραστηριότητες, λοιπές υπηρεσίες εντός του καταλύματος κλπ.).
 2. Χώροι εστίασης και αναψυχής. Τέτοιοι χώροι ενδεικτικά είναι ψαροταβέρνες στους παράκτιους οικισμούς, παραδοσιακά καφενεία κλπ.
 3. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται δραστηριότητες που εμπλουτίζουν το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της περιοχής, όπως θαλάσσιες δραστηριότητες, επιχειρήσεις εκμάθησης θαλάσσιων σπορ (π.χ. ιστιοσανίδα, καταδύσεις, ιστιοπλοΐα, kite-surf), δραστηριότητες οικοτουρισμού, τουριστικά γραφεία, χώροι αθλοπαιδιών, επισκέψιμοι χώροι σε επιχειρήσεις και χώροι γευσιγνωσίας, ιαματικός τουρισμός, ιπποτουρισμός, χωρίς να αποκλείονται και λοιπές εναλλακτικές – ειδικές μορφές τουρισμού.
 4. Επιχειρήσεις οικοτεχνίας-χειροτεχνίας, ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται βιοτεχνικές επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων που
  εξυπηρετούν το θαλάσσιο/αλιευτικό τομέα, επιχειρήσεις παραγωγής ξύλινων ή μεταλλικών αντικειμένων, μονάδες παραγωγής παραδοσιακών εργαλείων, κοσμημάτων, τουριστικών ειδών και ειδών διακόσμησης, μονάδες
  παραγωγής κεραμικών, γυάλινων και κέρινων αντικειμένων, ενδυμάτων κλπ
 5. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εξυπηρέτηση της παράκτιας οικονομίας. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής σκαφών, λιανικό εμπόριο ειδών-εξοπλισμού αλιείας, parking σκαφών, παντοπωλεία, πολιτιστικές υπηρεσίες κλπ. χωρίς να αποκλείονται και λοιπές επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων και της στρατηγικής του προγράμματος.
 6. Επιχειρήσεις για την παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων μετά την α’ μεταποίηση. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, μονάδες παραγωγής αρτοσκευασμάτων, παραδοσιακών γλυκών
  και εδεσμάτων, εργαστήρια παραδοσιακών ζυμαρικών κλπ.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί γι αυτή την κατηγορία έργων θα είναι 1.091.250 €.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.